Tumačenje ajeta Nur: "Allah je svjetlo nebesa i Zemlje"

Tumačenje ajeta Nur: "Allah je svjetlo nebesa i Zemlje"

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveli: 
Mediha Imamović
Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnsoti", Mostar 2017.
Format B5, strana 188
ISBN 978-9958-867-39-2
Sadržaj:

Prigovori na stavove antropomorfista i tradicionalista u komentaru ajeta Nur

Moguća tumačenja značenja “Allah je svjetlo nebesa i Zemlje”

Svjetlost je očigledna po sebi i čini da drugi budu očigledni

Boga treba spoznati po Njemu a ne po Njegovim manifestacijama

Boga treba spoznati po Njemu

Filozofsko pravilo: Jedna stvar ne spoznaje drugu osim putem onoga što se nalazi u njoj

od te druge stvari

Pomirenje između hadisa koji potvrđuju i negiraju gledanje u Boga

Put dosezanja zaljubljenika Ljubljenom je uklanjanje svijeta mnoštva

 

Bog se može vidjeti očima srca

Različita učenja u vezi s Božijom Bīti i djelima Svevišnjeg Gospodara

Tumačenje hadisa koji govore o gledanju u Boga

Filozofsko pravilo: Jedna stvar ne spoznaje drugu osim putem onoga što se nalazi u njoj

od te druge stvari

Pomirenje između hadisa koji potvrđuju i negiraju gledanje u Boga

Kur'anski ajeti o svijetu gdje nema zastora između čovjeka i Boga

Divni stihovi Kejs ibn Maluvveh ‘Āmerija o Medžnunu i Lejli

Put dosezanja zaljubljenika Ljubljenom je uklanjanje svijeta mnoštva

Svevišnji Gospodar je svjetlost i On je očigledan

 

Različita učenja u vezi s Božijom Bīti i djelima Svevišnjeg Gospodara

Griješe i antropomorfisti i pristalice čiste transedencije Boga

Značenje i tumačenje Božijih imena Ehad i Vahid

Analiza dvije škole mišljenja: ešarije i mutezelije

Govor o čovjekovom slobodnom izboru u djelovanju

Govor o filozofskom i irfanskom metodu

 

Ajeti i predaje koji upućuju na mogućnost susreta s Bogom

Ljudsko biće ima dva izvora spoznaje

Kur'anski ajeti koji ukazuju na susret s Bogom

Predaje u kojima se spominje izraz “gledanje”

Pojašnjenje predaje: “ Nisam vidio ni jednu stvar (ništa), a da nisam vidio Allaha prije nje, s njom i poslije nje.”

Razine čovjekovog uzdizanja prema Bogu

 

Sva bića u postojećem svijetu Božiji su znaci

Čovjek može ostvari čast susreta s Bogom

Čovjek može ostvari čast susreta s Bogom

Dva aspekta posmatranja bića: kao sredstvo da se vidi drugo ili po njima samima

Stvari koja se u Kur'anu tretiraju kao znak

Slijepe su oči koje ne vide Boga

Tumačenje ajeta: “Pokazivat ćemo im Mi Znake Naše u obzorjima, i u njima samima...”

 

Spoznaja Boga podrazumijeva zanemarivanje svega drugog osim Boga

Znanje o uzroku putem posljedice je znanje o uzroku, ali iz jednog, a ne iz svih aspekata

Šejh Behaja: Krajnja razina putovanja istinskih učenjaka je stizanje do Božijih imena i svojstava

Četiri razine spoznaje prema Hadže Nasiruddinu Tusiju

Ibn Sina: Svevišnji Gospodar veći od toga da bi bio poput šerijata za svakog ko želi da Mu pristupi 

Šejh Šehabuddin Suhravardi: Sveti predjeli mjesta su gdje neznalice uopće ne mogu zakoračiti

Posmatranje Božijih znakova na obzorjima i u nama samima

 

Rasprava o uzvišenosti položaja i čudesnosti ljudske duše

Ajeti koji govore o prednosti čovjeka u odnosu na ostala stvorenja

načina argumentacije o višem položaju čovjeka u odnosu na meleke

Zašto je Allah naredio melecima da učine sedždu Ademu?!

Govori velikana filozofije o veličini duše

Hadis: Ne obuhvata me Moja zemlja, niti Moje nebo, već Me obuhvata srce Moga roba koji vjeruje u Mene

Od bića ovog svijeta jedino čovjek spoznaje Boga u svim aspektima

 

Spoznaj sebe da bi spoznao Boga

Govor u vezi hadisa: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara

Duša i tijelo dva aspekta koja ukazuju na Božije jedinstvo

Hadisi u djelu “Gureru ve dureru” o spoznaji duše

Spoznaja duše znači da je Uzvišeni Bog spojen s čovjekovom biti

Put spoznaje  Boga je put spoznaje duše a koji se ostvaruje čišćenjem duše

 

Jačina Božijeg očitovanja zastor je za ljude koji teže mnoštvu

Mi ni jednog trenutka nismo izvan Božije vlasti da bi osjetili nepostojanje

Priča o ribi koja dok je u moru traži vodu

Bog je zbog jačine Svoga očitovanja skriven

Primjeri pravila “spoznaj stvari po njihovim suprotnostima”

Kada se ukloni pogled s mnoštva ukaže se unutarnji aspekt stvari

 

Rasprava o svojstvima Džemala i Dželala

Pojašnjenje Božijih svojstava Džemala i Dželala

Zašto između čovjeka i Boga postoji zastor?

Zastor između stvorenja i Boga je njihova ograničenost

Rastojanje između čovjeka i Gospodara je zastor njegove osobnosti i postojanja

Pojašnjenje potvrdnih i odričnih Božijih svojstava

Odgovor Allame Teheranija Mulla Sadri po pitanju potvrdnih i odričnih svojstava

Govor Mulla Hadi Sabzevarija o tome da je dželal negacija negacije 

Govor Mulla Hadi Sabzevarija o tome da je dželal negacija negacije 

Odgovor Allame Teheranija na stajalište Mulla Hadi Sabzevarija

Gospodar je Lijep (Džamil) i Njegova Ljepota je istovjetna Njegovoj Uzvišenosti (Dželalu)