Učenje o proživljenju sv. 4.

Učenje o proživljenju sv. 4.

Allame Sejjid Muhammed Husejn Husejni Teherani
S perzijskog preveo Amar Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2017.
Format B5, 348 strana
ISBN 978-9958-867-40-8

Sadržaj:

46. PREDAVANJE

Svjedočenje meleka o čovjeku na Sudnjem danu

Različite skupine meleka koje svjedoče

Stepen grijeha i stepen pokajanja odgovara položaju pojedinca

Meleci noći i meleci dana

Istovjetnost Božijeg znanja i znanja meleka

Čovjek nije stvoren radi besmisla niti je zaboravljen

Stvoreni svijet je budan i on bilježi sve u vezi s čovjekom

Sramotan kraj onih koji su zaboravili na knjigu svojih djela

47. PREDAVANJE

Svjedočenje udova i organa na Sudnjem danu

Zbilja čina govora iskazivanje je onoga što je u duši

Razlog zbog kojeg će na Sudnjem danu jezik zanijemiti a ruke progovoriti

Nevjernici će na Sudnjem danu biti pitani i za osnovna načela vjere i za pojedinačne propise vjere

Suštine naših djela mreže su Božijeg znanja i moći

Sva bića imaju znanje i svijest

Čovjekovo znanje o zbiljama stvorenja je neznatno

Priča o putu ka Mešhedu Age Šejh Čaplakija

Potpuni uvid u zbilje i tajne ima jedino Uzvišeni Bog

Na Sudnjem danu udovi će svjedočiti samo protiv nevjernika

48. PREDAVANJE

Svjedočenje vremena i prostora na Sudnjem danu

Vrijeme i prostor imaju svijest shodno veličini svoje egzistencije

Vrijeme i prostor budni su i imaju svijest i percepciju

Predaje koje govore o svjedočenju vremena i prostora

Utjecaj pokajanja na pokrivanje grijeha

Dova Imama Alija koju prenosi Mejsame Tammar

Hadžerul-esved ima svijest i percepciju

Različitost fazileta prostora zbog različitosti je njihove prosvijetljenosti

49. PREDAVANJE

Svjedočenje Kur’ana i djela na Sudnjem danu

Način svjedočenja zemlje na Sudnjem danu o događajima

Značenje Božijeg nadahnuća zemlje prilikom čina svjedočenja

Svjedočenje namaza i posta na Sudnjem danu

Predaja o govoru Kur’ana na Sudnjem danu

Melekutski oblik Kur’ana po kojem se nije radilo je tegoban

50. PREDAVANJE

Značenje i smisao svjedočenja Kur’ana i djela na Sudnjem danu

Zbilja govora Kur’ana i drugih djela na Sudnjem danu

U mjeri kojoj vjernik bude radio po Kur’anu postaje otjelovljenje Kur’ana

Položaj savršenog čovjeka nema granica

Različite skupine učača Kur’ana

Različite skupine ljudi u riječima Imama Sedžada

51. PREDAVANJE

O zbilji Sirata i njegovo značenje na Sudnjem danu

Svaka duša ima sebi svojstven put ka Bogu

Sirat-put je jedan a sebil-putevi su mnogobrojni

Svi ljudi trebaju proći kroz Džehennem

Razlog zbog kojeg poslanici i evlije poput blijeska prolaze kroz Džehennem

Različite brzine kojima će ljudi prijeći Sirat-ćupriju na Sudnjem danu

Put ka Džennetu očitanje je potencijala na Sudnjem danu

Sirat-put je put savršenih ljudi

52. PREDAVANJE

O zbilji Sirata i o tome da je najviši primjer te zbilje savršen čovjek

Put ka Bogu unutarnji je put duše ka Bogu

Različitost prolaska Sirata rezultat je različitih ljudskih stepena

Različitost ljudskih puteva rezultat je različitosti njihovih unutarnjih namjera

Način proputovanja Sirat-puta

Imena postaja na Sirat-putu

Četiri putovanja duše kroz stepene savršenstava

Kakvoće četiri putovanja

Pravi Put je put ljudske duše

53. PREDAVANJE

Sirat ka Džehennemu i Džennetu

Put ka Džehennemu samo je za nepravednike

Nepravednici putuju ka Džehennemu

Džehenemski usponi i tjesnaci

Govori Šejh Saduka i Šejh Mufida o usponima i tjesnacima na putu u Džehennem

U svijetu formi inteligibilna značenja otjelovljuju se u formama

Kakvoća puta preko Džehennema

54. PREDAVANJE

O zbilji Vage djela na Sudnjem danu

Vaga džehenemlija je lahka

Značenje Vage djela

Vaga svakog ummeta njihovi su poslanici i nasljednici

Mjerilo vage svake stvari srodno je onome što vaga

Ajeti i predaje koje govore o Vagi djela

Vaga na Sudnjem danu je istina i pravda

Dvije skupine ljudi neće imati obračun

55. PREDAVANJE

Vaga i mjerilo djela su poslanici i imami

Različita mišljenja o kakvoći postavljanja Vage

Mišljenje Šejh Mufida i Medžlisija o Vagi

Dobra djela su teška i uzdižu se, dok su grijesi lahki

Oni koji su zastranili izgube se i nestanu prije nego dosegnu svijet svjetlosti

Ljubav Poslanika i Ehli-bejta težina je na Vagi djela

Skupine ljudi kojima se neće ni postavljati Vaga djela

Imam Ali je Vaga djela

56. PREDAVANJE

Način svođenja računa na Sudnjem danu

Zbilja obračuna objelodanjivanje je nepoznatog

Obračun se dešava u posudi znanja i neznanja, a nije ostvarivanje nečega novog

Božije znanje prisutno je znanje i Njegov je obračun brz

Rezultati djela proizlaze iz samih djela

Djela su neodvojiva od obračuna

Božija praksa kod obračuna nije kažnjavanje

Izlijevanje Božije milosti je bez ustezanja

Bog je Onaj Koji brzo svodi račun

U zbilji gledano, obračun i opskrba jedna su stvar

57. PREDAVANJE

Različitost skupina ljudi u pogledu lahkoće polaganja računa

Značenje brzine obračuna na Sudnjem danu

Predaje o težini i lahkoći obračuna

Lahkoća obračuna znači da nema preciznog sagledavanja djela

Teškoća računa znači temeljno i precizno svođenje računa

Potpuno svođenje računa na temelju je pravde, a suprotno tome je oprost

Stajališta filozofa o zbilji vremena

Rezultati teorije supstancionalnog kretanja

Percipiranje postepenosti ili nepercipiranje vremena ovisi o stepenu čovjekovog tadžarruda

Vrijeme provedeno u Berzahu ljudi percipiraju nečim kratkim

Relativnost vremena stajanja na Sudnjem danu za dobročinitelje

Značenje relativnosti vremena kod Ajnštajna

Sažetak stajališta filozofa o vremenu

Oni koji si uronjeni u Božije svjetlosti ne percipiraju duljinu vremena

58. PREDAVANJE

Svi ljudi bit će ispitivani na Sudnjem danu

Ajeti i predaje koje govore o sveobuhvatnosti polaganja računa

Predaje koje govore o sveobuhvatnosti polaganja računa

Za svaki tjelesni organ polagat će se račun

Odmazda za djela na Sudnjem danu

Pomirenje kur’anskih ajeta koji govore o ispitivanju i neispitivanju

Podvrgavanje poslanika ispitivanju

Ispitivanje hazreti Isaa

Ispitivanje poslanika i imama

Iznošenje dokaza ummetima od strane Gospodara

Bliski robovi neće biti pitani

Mnogobošci nemaju obračuna

Pojašnjenje obračuna poslanika i imama od strane Gospodara

Brisanje nekih dobrih i loših djela

I životinje će imati obračun

59. PREDAVANJE

Sva stvorenja nebesa i Zemlje

bit će proživljena – vraćaju se Bogu Uzvišenom

Ovaj svijet nije stvoren bez cilja i nije besmislen

Sve se vraća Bogu i u tome nema razlike između živih i neživih bića

To što u stvaranju nema besmisla znači da se stvoreno vraća Bogu

Značenje da ćemo sami doći i da ćemo se okupiti na Sudnjem danu

Jedno od imena Kijameta je Dan okupljanja i zbora

Ajeti koji ukazuju na proživljenje neorganskih tvari

Životinje imaju svijest u mjeri stepena svoje egzistencije

Kazivanje o hazreti Sulejmanu i mravu

Kazivanje o hazreti Sulejmanu i Hudhudu

Cijela Kreacija kreće se prema Krajnjem cilju

Čisti i iskreni robovi nemaju proživljenja

60. PREDAVANJE

Zagovorništvo (šefat) i opća pitanja u vezi s njime

Leksičko značenje riječi “šefat”

Posredovanje kroz stvaranje

Uvod za dokaz posredništva kroz zakon

Božansko posredovanje i zagovorništvo kroz zakon

Potvrda istinskog posredovanja u kur’anskim ajetima

Posredovanje kod idolopoklonika

Na Sudnjem danu jedino Allahu pripada šefat

Kur’anski dokazi da i dobri robovi mogu zagovarati

Kur’anski dokaz da i dobri robovi mogu zagovarati

Potvrda šefata na Sudnjem danu u predajama ehli-sunneta

Predaje Ehli-bejta o posredovanju na Sudnjem danu