Zbirka ajeta i hadisa o namazu

Zbirka ajeta i hadisa o namazu

Abbas Azizi
Prevod s arapskog: Aldin Mustafić i Mediha Imamović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format B5, str. 270.
ISBN 978-9958-876-34-7