Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

Namir Karahalilović
Munir Drkić
Recenzenti:
Prof. dr. Fehim Nametak
Prof. dr. Alena Ćatović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2014.
Format B5, str. 183
ISBN 978-9958-867-27-9

Obavezna literatura na Katedri za perzijski jezik na više predmeta i na Odsjeku za orijentalnu filologiju na predmetu Književno stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevski univerzitet

online knjiga Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika