Palača od ruže - zbirka turskih sufijskih ilahija

Palača od ruže - zbirka turskih sufijskih ilahija

Hamza Halitović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format A5, str. 285
ISBN 978-9958-867-35-4