Biblioteka Kulturna Baština

Univerzum Hafiza Širazija

Elvir Musić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018
Format B5, 211 strana
ISBN 978-9958-867-41-5 
Sadržaj:
O Hafizu Širaziju
Utjecaj Kur’ana na Hafizovo pjesništvo
Tragovi drugih pjesnika u Hafizovom Divanu
Hafizov doprinos razvoju gazela
Bol u Hafizovoj misli
Hafiz i asket
Hafizov duhovni bohem (rind)
Hafizov harabat
Hafiz i ašk

Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

Namir Karahalilović
Munir Drkić
Recenzenti:
Prof. dr. Fehim Nametak
Prof. dr. Alena Ćatović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2014.
Format B5, str. 183
ISBN 978-9958-867-27-9

Obavezna literatura na Katedri za perzijski jezik na više predmeta i na Odsjeku za orijentalnu filologiju na predmetu Književno stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevski univerzitet

online knjiga Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

MOSTARSKI BULBULI

Poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima
Adnan Kadrić
Recenzenti:
dr. Sanjin Kodrić
dr. Lejla Gazić
Ervin Jahić
Biblioteka Kulturna baština
Mostar 2012.
format B5, str. 320.
ISBN 978-9958-867-10-1

Obavezna literatura na predmetu Osnove turske književnosti na Islamskom pedagoškom fakultetu, Univerzitet u Zenici

online knjiga Mostarski bulbuli

MEVLANA U BOSNI

Dr. Sedad Dizdarević
Recenzenti:
prof. dr. Ismet Bušatlić
prof. dr. Mehmed Kico
prof. dr. Hossein Ali Ghobadi
mr. Nihad Čamdžić
Biblioteka Kulturna baština
Mostar 2012.
format B5, str. 297.
ISBN 978-9958-867-06-4

online knjiga Mevlana u Bosni