Izdavaštvo

The Qur'an and the modern world

Mohammad Reza Aram
Foundation "Heritage of spirituality" / Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015.
Format: B5, str. 166.
ISBN 978-9958-867-30-9
 

Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

Namir Karahalilović
Munir Drkić
Recenzenti:
Prof. dr. Fehim Nametak
Prof. dr. Alena Ćatović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2014.
Format B5, str. 183
ISBN 978-9958-867-27-9

Obavezna literatura na Katedri za perzijski jezik na više predmeta i na Odsjeku za orijentalnu filologiju na predmetu Književno stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevski univerzitet

online knjiga Ahmed Sudi Bošnjak komentator perzijskih klasika

Osnove islamske filozofije 1

Muhammed Taqi Misbah Yazdi
OSNOVE ISLAMSKE FILOZOFIJE 1
S engleskog preveo: Armin Hadrović
Recenzent: mr. Fuad Hadžimehmedović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2013.
Biblioteka Irfan i hikmet
ISBN 978-9958-867-20-0 (Sv. 1)
format B5, str. 431.

 

Žiri 25. međunarodnog sajma knjiga i 12. bijenala knjige:
- Nevenka Hajdarović, predsjednik
- Ljubica Ostojić, član
- Marica Filipović, član
- Dr. Mile Babić, član
- Almir Kurt, član

online knjiga Osnove islamske filozofije 1

MOSTARSKI BULBULI

Poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima
Adnan Kadrić
Recenzenti:
dr. Sanjin Kodrić
dr. Lejla Gazić
Ervin Jahić
Biblioteka Kulturna baština
Mostar 2012.
format B5, str. 320.
ISBN 978-9958-867-10-1

Obavezna literatura na predmetu Osnove turske književnosti na Islamskom pedagoškom fakultetu, Univerzitet u Zenici

online knjiga Mostarski bulbuli