Medicina

Medicina (136)

Sam poslanik Muhammed (ص) je u svakom trenu ukazivao na Gospodara i na Kur'an kao lijek.