Komentar predaje o miradžu 2.

Komentar predaje o miradžu 2. (73)

Mesdžidul-aqsa zemaljsko mjesto odakle je Poslanik krenuo na Miradž.