Oni kojima će njihova dova biti uslišana

Mudrosti Vjerovjesnika

Vjerovjesnici

1. Kur'an: “I Ejjubu se – kada je Gospodaru svome zavapio: ‘Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!’ – odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji Nama robuju.”[1]

2. Kur'an: “‘Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!.’ I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve...”[2]

3. Kur'an: “I Zekerijjau se, kada zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si najbolji nasljednik!’ – odazvasmo i, učinivši mu ženu plodnom, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni.”[3]

4. Kur'an: “A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo mu se lijepo odazvali.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., me zovnuo, kada su mi se oči upalile, stavio mi svoje pljuvačke u oči, pritegao mi turban na glavi i proučio: ‘Bože moj, odbij od njega žegu i studen!’ I ja, nakon toga, nisam više osjećao ni žegu, ni studen.”[5]

Pravedni vladar

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Pravednom vladaru neće biti odbijena njegova dova.”[6]

Božiji prijatelji

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Svevišnji je rekao: ‘Ko omalovaži Moga prijatelja pripremio se za rat protiv Mene; Moj rob Mi se neće približiti ničim Meni dražim od onog što sam mu zapovjedio; on mi se približava dobrovoljnim činima dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, Ja budem njegovim čulom sluha kojim čuje, čulom vida kojim vidi, jezikom kojim govori i rukom kojom uzima; ako Me zove, odazivam mu se i ako od Mene išće, dajem mu; Ja se ne oklijevam ni u čemu što činim kao što oklijevam u slučaju smrti vjernika: on ne voli smrt, a Ja ne volim ono što je njemu neprijatno.’”[7] 

Moljenje vjernikā za jednu stvar

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neće se nikad trojica sastati i moliti za jedno, a da Bog neće na Sebe preuzeti obavezu da se ne odbije njihovo podizanje ruku.”[8]

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neće se sastati četrdeset osoba i moliti Boga za nešto, a da im se Bog neće odazvati, čak kada bi molili protiv nekog brda, uklonili bi ga.”[9]

Vjernik

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Vjerniku se svakog dana usliša jedna dova.”[10]

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se vjernikove dove i pronicljivosti, jer on uistinu gleda Božijim svjetlom i vidi uz Božiju pomoć!”[11]

Učeni

12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Poslušajte, iskoristite dovu učenog jer od onih koji Ga mole Bog uslišava njegovo moljenje!”[12]

Borac na Božijem putu

13. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Klonite se uznemiravanja boraca na Božijem putu, jer se Bog Svevišnji radi njih srdi kao što se srdi radi poslanikā i odaziva im se kao što se odaziva poslanicima.”[13]

Mujezin

14. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mujezini su povjerenici vjernika u njihovim namazima, postu, tijelima i životima; oni neće ništa zaiskati od Boga, a da im On neće dati, i neće se ni za šta zauzeti, a da njihovo zauzimanje neće biti primljeno.”[14]

Postač

15. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Postačeva dova se ne odbija.”[15]

16. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Postačeva dova se uslišava kada se on iftari.”[16]

Onaj kojem je učinjena nepravda (mazlum)

17. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se kletve onoga kome je učinjena nepravda jer između nje i Boga uistinu nema zastora.”[17]

18. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se kletve onoga kome je učinjena nepravda jer ona se podiže iznad oblaka pa Bog Svevišnji gleda u nju i kaže: ‘Podignite je, da je uslišam!’”[18]

Nevoljnik

19. Kur'an: “Onaj koji se nevoljniku, kada Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja, i Koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako vi nikako pouku da primite!”[19]

20. Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Vjerovjesnikovo, s.a.v.a., moljenje u noći bitke sa saveznicima bijaše: ‘O Pomagaču nevoljnika, o Otklonitelju nevolje, otkloni od mene nevolju moju, brigu moju i teškoću moju jer Ti uistinu znaš stanje moje i stanje mojih saboraca, i zaštiti me strahote neprijatelja moga!’”[20]

21. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog je objavio jednom od vjerovjesnika: ‘Šta misle moji robovi da će ulaziti u Moje kuće srca nečistih i tijela zaprljanih? Zar hoće Mene obmanuti? Ili Mene prevariti? Tako mi Mojih moćnosti i visočanstva i visosti mjesta Moga, Ja ću ih sigurno staviti na kušnju iskušenjem koje će blagog među njima izbezumiti; onaj od njih ko se izbavi, izbavio se isključivo moljenjem poput moljenja utopljenika!’”[21]

Roditelj

22. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se kletve roditelja jer ona je zaista oštrija od sablje!”[22]

23. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Između svega i Boga Svevišnjeg je zastor osim svjedočenja da nema boga, osim Boga, i moljenja roditelja za svoje dijete.”[23]


[1]El-Enbija, 83-84.

[2]Eš-Šu‘ara, 169-170.

[3]El-Enbija, 89-90.

[4]Es-Safat, 75.

[5]El-Emali li-l-Mufid, str. 318, predaja 3.

[6]Musnedu Ibn Hanbel, sv. 3, str. 449, predaja 9731.

[7]El-Kafi, sv. 2, str. 352, predaja 7.

[8]Hil'jetu-l-evlija, sv. 3, str. 226.

[9]El-Firdevs, sv. 5, str. 154, predaja 7795.

[10]Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 165, predaja 825.

[11]Hil'jetu-l-evlija, sv. 4, str. 81.

[12]Džami‘u-l-ahbar, str. 111, predaja 195.

[13]El-Firdevs, sv. 1, str. 95, predaja 309.

[14]Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 1, str. 292, predaja 905.

[15]Musnedu Ibn Hanbel, sv. 3, str. 519, predaja 10187.

[16]Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 69, predaja 84.

[17]Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 864, predaja 2316.

[18]El-Kafi, sv. 2, str. 509, predaja 3.

[19]En-Neml, 62.

[20]El-Kafi, sv. 2, str. 561, predaja 17.

[21]El-Firdevs, sv. 1, str. 145, predaja 517.

[22]El-Kafi, sv. 2, str. 509, predaja 3.

[23]El-Džami‘u-s-sagir, sv. 2, str. 282, predaja 656324

Zadnji put promjenjen: Četvrtak, 12 Februar 2015 06:13
Označeno :