Ono što je potrebno nakon uslišanja dove

Mudrosti Vjerovjesnika

1. Kur'an: “Hvala Allahu Koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka; Gospodar moj, uistinu, uslišava molbe.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Šta sprječava nekog od vas – kada spozna uslišanje moljenja pa nakon bolesti ozdravi ili se s puta vrati – da kaže: ‘Hvala Bogu Svevišnjem, Čijom veličinom i Čijom visošću se dobra upotpunjuju!’”[2]


[1]Ibrahim, 39.

[2]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 730, predaja 1999.a

Zadnji put promjenjen: Četvrtak, 12 Februar 2015 06:14
Označeno :