Šerif Krgo

Šerif Krgo (1)

Naš prijatelj Šera, kako smo ga zvali, ima već godinu dana kako je preselio na bolji svijet. Za života nije objavio ništa od onoga što je mnogo ostalo nakon njega, zato koristimo ovu priliku da objavimo nekoliko njegovih pjesama u spomen lijepih uspomena koje nas vežu za njega.