1. “Zaista, vjernik može biti samo onaj koji u stanju sreće ne čini grijeh i ne zapada u zabludu; u stanju ljutnje govori ono što je pravo; kada ima moć ne poseže za onim što mu ne pripada.” (Usûli Kâfi, sv. 2., str. 234.)

2. “Svaki Allahov sluga ima bijelu površinu na svom srcu. Kada počini neki grijeh na njoj se pojavi crna mrlja; kada se za njega pokaje mrlja nestaje. Kada stalno čini grijeh crna mrlja se povećava sve dok ne prekrije svu bijelu površinu. Kada je prekrije u tom čovjeku nema više nikakvog dobra. O tome Allah kaže u Kuranu: ‘Ono što su radili prekrilo je srca njihova.’ (K.83: 14)” (Bihâr, sv. 73, str. 332)

3. “Zaista, kad čovjek stekne bogatstvo na nedozvoljen (haram) način, pa s njim obavi hadž i umru, čini dobro rodbini i druga dobra djela. Allah mu ništa od toga neće prihvatiti.” (Bihâr, sv. 99, str. 125.)

4. “Čovjekovo savršenstvo leži u razumijevanju vjere, strpljenju u nevolji i pravilnoj procjeni u životnoj opskrbi.” (Tuhâful-‘uqul, str. 292.)

5. “Tri djela se smatraju plemenitim u ovom i onom svijetu: da oprostiš onome ko se o tebe ogriješi, da se približiš onome ko se od tebe udalji i da pokažeš razumijevanje prema onome ko se prema tebi nerazumno ponaša.” (Tuhâful-‘uqul,str. 293.)

6. “Zaista Allah ne voli da ljudi mnogo traže pomoć jedni od drugih; ono što On želi je da ljudi puno i uporno traže pomoć od Njega.” (Tuhâful-‘uqul, str. 293.)

7. “Učenjak čije znanje koristi ljudima, bolji je od sedamdeset hiljada onih koji (samo) ibadet čine.” (Tuhâful-‘uqul, str. 294.)

8. “Savjetujem ti pet stvari: ako ti je zlo učinjeno, nemoj zlo činiti; ako si prevaren, nemoj prevariti; ako te slažu, nemoj se ljutiti; ako si hvaljen, nemoj se veseliti; ako te kritikuju nemoj se rastužiti. Ako se o tebi govori ružno razmisli o tome. Ako vidiš da je to istina i zbog toga se naljutiš, znaj da ti je gore što ćeš pasti u Allahovim očima zbog istine o sebi, od toga što će ti ugled opasti među ljudima. A ako to nije istina, onda zaslužuješ nagradu i pored toga što nisi uložio nikakav trud.” (Tuhâful-‘uqul, str. 284.)

9. “Zaista, Allah daruje dobra dunjaluka i onom koga voli i onom koga mrzi. Ali, vjeru u Njega ne daje nikome do onom koga voli.” (Tuhâful-‘uqul, str. 300.)

10. “Pazi se prepirke. Ona kvari srce i uzrokuje dvoličnost.” (Eimatana, sv. 1, str. 365.)

11. “Zaista, najveći gubitnik na Sudnjem danu će biti onaj ko govori o pravednosti i podstiče druge na nju, a sam nije pravedan.” (Tuhâful-‘uqul, str. 298.)

12. “Pazi se odlaganja – to je more koje je progutalo one osuđene na propast; pazi se ravnodušnosti ­ona čini srce tvrdim; pazi se otezanja u onome u čemu nemaš izgovora – u njemu nalaze utočište oni koji kasnije zažale; poništavaj grijehe prošle jakim žaljenjem i traženjem oprosta. Izlaži se Allahovoj milosti i oprostu dugim moljenjem. Neka ti molitva bude lijepa dova i tajno obraćanje Gospodaru u noćnoj tmini. Postani zahvalnik veliki tako što ćeš smatrati velikom i opskrbu malu, i malom ćeš smatrati svoju poslušnost Allahu. Privlači obskrbu zahvaljivanjem učestalim.” (Tuhâful-‘uqul, str. 285.)

13. “Čovjek koji radi sljedeće tri stvari neće umrijeti prije nego što doživi njihove zle posljedice: tlači, prekida rodbinske veze i lažno se zaklinje. Zaista, djelo za koje se najbrže dobije Allahova nagrada je održavanje rodbinskih veza. Čak i ljudi koji čine grijehe postaju imućni i njihovo bogatstvo raste ako se drže zajedno i pomažu međusobno. Zaista, lažno zaklinjanje i raskidanje rodbinskih veza ostavljaju zemlje opustjele i zatiru tragove stanovnika njihovih.” (Tuhâful-‘uqul, str. 294.)

14. “Onaj čiji jezik govori istinu ruka mu dobra djela čini; onaj čija je namjera lijepa njegova opskrba se uveća; onaj ko svojoj porodici dobro čini duže živi.” (Tuhâful-‘uqul, str. 295.)

15. “Čuvaj se lijenosti i nestrpljenja jer su oni ključevi svakog zla; onaj ko je lijen ne izvrši ni jednu dužnost, a onaj ko nema strpljenja ne ustraje ni u jednoj obavezi.” (Tuhâful-‘uqul, str. 295.)

16. “Skroman biti znači ostati zadovoljan i kada ti se ne ukaže čast u nekom skupu, nazvati prvi selam onome koga sretneš i odustati od prepiranja i onda kada si u pravu.” (Tuhâful-‘uqul, str. 296.)

17. “Zaista, vjernik je brat vjerniku – ne vrijeđa ga, ne lišava ga onog što mu može dati i ima uvijek o njemu lijepo mišljenje.” (Tuhâful-‘uqul, str. 296.)

18. “Niko nije siguran od grijeha sve dok nije u stanju potpuno vladati svojim jezikom.” (Tuhaful-‘uqûl, str 298.)

19. “Zaista, Allah mrzi onog ko proklinje, ogovara i ruga se vjernicima.” (Tuhaful-‘uqûl, str. 300.)

20. “Muhammed bin Muslim kaže da mu je Imam Muhammed Bakir rekao: ‘O Muhammede, znaj da su tlačitelji i njihovi sljedbenici daleko od Allahove vjere. Zaista, oni su zavedeni i zavode druge. Njihova djela nalik su na pepeo koji vihor u olujnom danu raznese; neće moći da očekuju nikakvu nagradu za djela koja su učinili, to će teška propast biti.’ (Kur'an: 14:18)” (Usûli-Kâfi, sv. 1, str. 375.)

21. “Zaista je Allah sakrio tri stvari u druge tri. Svoje zadovoljstvo sakrio je u djelima poslušnosti Njemu. Zato, nemoj ništa smatrati malim od onoga u čemu si Mu bio poslušan, jer možda se baš u tome nalazi Njegovo zadovoljstvo. Svoju ljutnju sakrio je u neposlušnosti Njemu. Zato, nemoj ni jednu neposlušnost Njemu smatrati malom, jer se možda baš u njoj krije Njegova ljutnja. Svoje prijatelje sakrio je među ljudima. Zato, ne potcjenjuj ni jednu osobu, jer možda je baš ona Njegov prijatelj.” (Bihâr, sv. 78,str.188.)

22. “Uzmi Ovaj svijet za mjesto u kojem ćeš se zadržati samo sat vremena, poslije čega ćeš ga napustiti, ili kao imetak kojeg si sanjao da si stekao i u snu si mu se obradovao – onda si se probudio i prazne ruke našao.” (Tuhaful-‘uqûl, str. 287.)

23. “Tri djela su uzroci čovjekove potpune propasti: smatranje svojih dobrih dijela brojnim, zaboravljanje svojih grijeha i zadovoljnost sa vlastitim mišljenjem.” (El-Hisâl, sv. 1, str. 112.)

24. “Djela svakog onog koji pridaje više važnosti svojoj spoljašnjosti nego svojoj unutrašnjosti na Sudnjem danu imaju malu vrijednost.” (Tuhaful-uqûl, sv. 294.)

25. “Zaista je Allah otežao činjenje dobrih djela u Ovom svijetu, ali je odredio veliku nagradu za njih na Sudnjem danu. I zaista, u njemu je učinio grijehe lahkim i dostupnim, ali ih je učinio na Onom svijetu bezvrijednim.” (Usûli Kâfi, sv. 2, str. 143.)

26. “Ugrabi ovaj dan kao vrijedan plijen, jer ne znaš da li će ti sutra zapasti.” (Tuhaful-uqûl, str. 299.)

27. “Džennet je okružen teškoćama i strpljenjem; tako, svako ko se strpi u teškoćama ovog života ući će u njega. Džehennem je okružen uživanjem i pohlepom; tako, svako ko dopusti svojoj duši da uživa u svemu što želi ući će u njega.” (Usûli Kâfi, sv. 2, str. 89.)

28. “Najgora zarada je zarada na kamatama.” (Furu‘e Kâfi, sv. 6, str.147.)

29. “Onaj ko pouči nekoga i time ga uputi na pravi put ima nagradu onoga upućenog, i ništa od nje mu se neće umanjiti. Onome ko pouči nekoga i time ga na stranputicu odvede pripada teret grijeha onoga kojeg je na stranputicu odveo, i ništa mu se od toga neće umanjiti.” (Tuhaful-uqûl, str. 297.)

30. “Zaista je Allah za svako zlo stvorio katanac. Ključ koji može otključati svaki taj katanac je pijenje opojnog pića. Međutim, bolji i od tog ključa je laganje.” (Bihâr, sv. 72, str. 237)

31. “Da zna onaj koji moli druge šta znači moliti nekoga ne bi nikad nikoga ni za šta molio. Da zna onaj koji se moli šta znači odbiti onog koji moli ne bi nikad nikog odbio.” (Tuhaful-‘uqûl, str. 300.)

32. “Ko poduči nekog nekoj uputi, ima nagradu onoga koji bude po njoj radio, a da nikome neće biti umanjena nagrada. A ko poduči nekoga nekoj zabludi, nosit će grijehe onih koji po njoj budu postupali, a da od njihovih grijeha neće biti ništa umanjeno.” (Usûli Kafi, sv. 1., str. 35.)

33. “Učenjak čijim se znanjem koriste drugi ljudi bolji je od sedamdeset hiljada pobožnjaka.” (Usûli Kâfi, sv. 1., str. 33.)

34. “Da sjednem u medžlis sa onima u čije znanje imam povjerenja veće mi je zadovoljstvo u duši od ibadeta godinu dana.” (Usîli Kâfi, sv. 1., str. 39.)

35. “Na vama je da se podučite Allahovoj vjeri. Nemojte biti beduini. Uistinu, onaj od vas ko se ne poduči propisima Allahove vjere, Allah ga neće pogledati na Sudnjem danu, niti će njegova djela primiti.” (Usûli Kâfi, sv. 1., str. 31.)

36. “Ko bude tražio znanje da bi se hvalio među učenima, ili da bi se raspravljao sa neznalicama, ili da bi skretao na sebe pažnju ljudi, neka sebi pripremi mjesto u Vatri. Uistinu poglavarstvo ne priliči, osim onima koji su mu dorasli.” (Usûli Kâfi, sv. 1., str. 46.)

37. “Ko ljudima izdaje fetve bez znanja i upute, proklet će ga i meleci rahmeta i meleci azaba i stići će ga grijeh onoga ko po njegovoj fetvi postupi.” (Usûli Kâfi, sv. 1., str. 42.)

38. “Allah se smilovao robu koji oživi znanje.” Bi upitan: “A kako se znanje može oživjeti?” Reče: “Tako što će na njega biti podsjećani oni koji vjeruju i koji su bogobojazni.” (Usûli Kâfi,sv. 1., str. 41.)

39. “Zapisano je u Tevratu kako je Allah Uzvišeni razgovarao sa Musaom, a.s.: ‘O Musa! Suzdrži se od srdžbe prema onima u tvom posjedu, suzdržat ću i Ja od tebe Svoju srdžbu.’” (Usûli Kâfi, sv. 2., str. 302.)

40. “Čovjek može biti najbliže nevjerstvu kada se druži sa nekim zbog vjere, a pamti njegove mahane da bi ga jednoga dana osramotio.” (Usûli Kâfi, sv. 2., str. 355.)