Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
  • Poništi

Komentar predaje o Miradžu 1.

///Komentar predaje o Miradžu 1.

183

Komentar predaje o Miradžu 1.

U narednom periodu pred Vama će u ovoj sekciji da se nižu biseri komentara predaje o Miradžu u četiri sveska. Autor ovog djela je Ali Seadatparvar znameniti učenjak u tradicionalnom sveučilišnom centru u Qomu na području ahlaka zadnjih decenija. Ali Seadatparvar je bio učenik Allame Tabatabaija i njegov blizak prijatelj. Između ostalih njegovih djela treba spomenuti i komentar o Divanu Hafiza Širazija u petnaest svezaka koji je nadahnut irfanskim komentarima koje je lično čuo od Allame Tabatabaija na druženjima užeg kruga prijatelja. Miradž predstavlja jednu od centralnih mjesta u islamu i kao takav zaslužuje opsežnije i temeljitije razmatranje. Nama je izuzetno drago da ovako prelijepo djelo možemo po prvi put ponuditi na bosanskom jeziku svim zaljubljenicima i tragaocima Istine. Unaprijed se izvinjavamo na mogućim greškama, jer djelo nije prošlo redakturu i lekturu. Na ovo ubrazno objavljivanje nas je potakla silna želja da i sa drugima podijelimo ovo prekrasno i nadahnjujuće djelo koje govori o tanahnostima razgovora koji se na Miradžu vodio između Boga i Njegova miljenika.

 

Adresa: Zalik 15d Mostar 88000 BiH
Mob: +387 61 371 019
www.bastinaduhovnosti.com

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

navigacija