Kur'an

و اجتَنِبوا قولَ الزورِ

“I klonite se lažnog govora.”[1]

إنّ الله لا يَهدي مَن هُوَ كاذبٌ كفّار

“Allah neće uputiti onoga ko je lažac poricatelj.”[2]

Predaje

Imam Ali, mir s njime, je uobičavao reći: “Dobro se čuvajte laži! Jer sve čemu se nada to te i traži, a sve od čega se plašiš to svakako i bježi.”[3]

Imam Bakir, mir s njime, je rekao: “Laž je rušilac vjere.”[4]

Esbeg ibn Nebate prenosi: “Rekao je Imam Ali, mir s njime: ‘Čovjek neće osjetiti slast vjerovanja sve dok ne ostavi laž bilo u šali bilo ozbiljno.’”[5]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Nema zla većega od laži.”[6]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Čovjek slaže neku laž i zbog toga bude uskraćen noćnog namaza, a kada bude uskraćen noćnog namaza uskrati mu se time i nafaka.”[7]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Navikavanje na laž ostavlja iza sebe siromaštvo.”[8]

Ebu Muhammed el-Askeri, mir s njime, je rekao: “Pokvarenosti su pohranjene u kući, a laž je načinjena njihovim ključem.”[9]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Vjernik kada slaže bez opravdanja, prokune ga sedamdeset hiljada meleka, a iz srca mu izađe neprijatan miris koji se rasproste sve do Prijestolja Božijeg te ga proklinju nosioci Prijestolja, a Allah mu zbog te laži upiše sedamdeset počinjenih bludova, najmanji od njih je kao blud sa majkom.”[10]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Laž je pokuđena osim u dvije stvari: zbog čuvanja od zla nasilnika i pomirenja među zavađenima.”[11]

U Džamiul ahbar se prenosida je Musa rekao: “O Gospodaru! Ko je od tvojih robova najboljih djela?” Gospodar reče: “Onaj čiji jezik laži ne iznosi, niti srce grješno stremi niti spolni organ blud čini.”[12]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Najmrži ljudi Allahu su trojica: oholi siromah, starac bludnik i učenjak griješnik.”[13]

Pojašnjenje

Kažem: Ono što se razumije iz ovih kur'anskih ajeta i predaja i drugih koje ovdje nismo naveli jeste da je laž općenito zabranjena i pokuđena osim u onim slučajevima koje su šerijatski tekstovi izuzeli, kao što je laž da bi se odagnala nepravda nasilnika ili da bi se pomirili zavađeni.

[1]Hadž, 30.

[2]Zumer, 3.

[3]Biharul envar, 69/246/7.

[4]Biharul envar, 69/247/8.

[5]Biharul envar, 69/249/14.

[6]Biharul envar, 69/259/23.

[7]Biharul envar, 69/260/29.

[8]Biharul envar, 69/261/36.

[9]Biharul envar, 69/263/46.

[10]Biharul envar, 69/263/48.

[11]Biharul envar, 69/263/48.

[12]Biharul envar, 69/263/48.

[13]El-Gurer ve durer, poglavlje o siromaštvu.