U jednom dijelu razgovora koji se vodio između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Gospodar reče: “I voli Ahiret i one što su se njemu posvetili.”

Kur’an

وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين

“A pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da će te pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike!”[1]

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

“A dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.”[2]

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا كفران لسعيه، وإنا له كاتبون

“Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno Mi pribilježili.”[3]

سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم

“Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika.”[4]

Predaje

Ali ibn Ebi Talib, mir s njime, u vezi Božjih riječi: “A ne zaboravi ni svoj udio na Ovom svijetu”, je rekao: “Nemoj da zaboraviš na svoje zdravlje, snagu, slobodno vrijeme, mladost, vrijeme osjećaja za aktivnosti, da svime time postigneš Ahiret.”[5]

Imam Sadik prenosi od Imama Alia, mir s njima, da je rekao: “Znajte da ne može biti malo ono što može nauditi na Danu sudnjem. Niti se može smatrati malim ono što može koristiti na Danu sudnjem. Pa odnosite se prema onome o čemu vas je obavijestio Allah kao što bi se odnosio onaj ko je to već vidio.”[6]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Djelo i samo djelo, pa zatim cilj i samo cilj. I držanje za pravi put i samo držanje za pravi put, pa zatim strpljenje i strpljenje. I bogobojaznost samo bogobojaznost. Vi zaista imate cilj, pa se prema njemu i krećite. Vi imate i znamen pa se po znanju vodite. Islam ima svoj cilj, pa taj cilj i dokučite. Izađite pred Allaha sa onim što vam je u obavezu sa Svojim pravom stavio i objasnio vam kako da je izvršavate. Ja ću biti vaš svjedok i vaš zagovornik na Sudnjem danu…”[7]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Dobro djelo priprema put svome vlasniku do Dženneta, baš kao što čovjek naredi slugu da mu postelju pripremi i ona bude spremna”, a zatim je proučio ajet:

ومن عمل صالحا، فلأنفسهم يمهدون

‘A oni koji su dobra djela činili– sebi su Džennet pripremili.’[8][9]

Rekao je Imam Ali, mir s njime: “Kada bi samo ti bio u stanju baciti pogledom srca svoga u pravcu onoga što ti se od Dženneta opisuje, zabavila bi se tvoja duša njime od svih ljepota, strasti i ukrasa ovoga svijeta. Misli tvoje izgubile bi se u ubiranju plodova stabala čiji su se korijeni izgubili u dubinama pješčanog miska na obalama njegovih rijeka”, sve dok ne reče: “Kada bi ti o slušaoče zabavio srce svoje da dosegneš ono što te spopada od tih elegantnih prizora, duša bi ti od čežnje svinula. A sa ovoga sijela bi požurio sa mnom na sijelo kod stanovnika kaburova iz želje da im se što prije pridružiš. Učinio nas i vas Allah, iz Svoje milosti, od onih koji svojim srcima teže položajima dobročinitelja.”[10]

[1] Bekare, 223.

[2] Kahf, 46.

[3] Anbija, 94.

[4] Hadid, 21.

[5] Bihar, 67/177/18.

[6] Bihar, 68/183/43.

[7] Bihar, 68/190/56.

[8] Rum, 44.

[9] Bihar, 71/191/58.

[10] Bihar, 8/162/104.