Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
  • Poništi

Hadis

Hadis

"On ne zbori po žudnji svojoj,  to samo Objava je koja mu se objavljuje." (Nedžm, 3-4)
"A tebi objavljujemo Zikr (Kur'an) da bi ljudima objasnio to što im se objavljuje, a i da bi oni razmislili." (Nahl, 44)
"On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči!" (Džumu'a, 2)

Filtriraj prema autorima

03

Adresa: Zalik 15d Mostar 88000 BiH
Mob: +387 61 371 019
www.bastinaduhovnosti.com

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

navigacija