1. Kur'an: “Ako čovjeku damo da osjeti milost Našu, pa mu je poslije uskratimo, on će sigurno biti vrlo beznadežan i nezahvalan.”[1]

2. Imam Ali: “Najveća nesreća je prekidanje nade.”[2]

3. Imam Ali: “Ne budi od onih koji se nadaju u Ahiret a bez djela su (…) Samodopadljiv je kada ozdravi, kada je u nevolji beznadežan je (…) Ukoliko postane imućan, obijestan je i poročan, ukoliko osiromaši beznadežan je i klonuo.”[3]

 

Beznadežnost u ono što je u rukama ljudi

4. Imam Ali: “Najveće bogatstvo je proći se onoga što je kod ljudi.”[4]

5. Imam Ali: “Čuvanje onoga što je tvoje draže mi je nego li traženje onoga što je tuđe, i gorčina gubljenja nade bolja je nego li traženje kod ljudi.”[5]

6. Imam Sadik: “Prekidanje nade u ono što imaju ljudi, znači jačanje za vjernika u vjeri.”[6]

[1]Hud, 9.

[2]Gurerul-Hikem, 2860.

[3]Staza rječitosti, izreka 150.

[4]Staza rječitosti,izreka 352.

[5]Staza rječitosti,pismo 31.

[6]Vesail, 6/314/5.