Podsticaj na brigu o siročadima

1. Kur'an: “I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a., pokazujući na kažiprst i veliki prst reče: “Ja i zaštitnik siročadi ćemo u Džennetu biti kao ova dva prsta, ukoliko bude bio bogobojazan.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “U Džennetu postoji kuća koju nazivaju kuća radosti, u nju neće ući niko drugi osim onih koji razvesele siročad vjernika.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a., je rekao čovjeku koji mu se žalio na osorost srca: “Želiš li da ti se srce smekša, i da stigneš do svoje potrebe, budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi, nahrani ga svojom hranom, smekšat će ti srce i stići ćeš do svoje potrebe.”[4]

5. Imam Ali u svojoj oporuci pred šehadet: “Boj te se Allaha, boj te se Allaha u vezi siročadi. Nemojte ih jedan dan nahraniti a drugi ih pustiti gladne i nemoj da pored vas ona propadnu. Čuo sam Poslanika, s.a.v.a., da je govorio: ‘Ko se bude brinuo o siročetu sve dok ne postane moćno, Allah mu zbog toga čini Džennet obaveznim, kao što Džehennem čini obaveznim onome ko jede imetak siročeta.’”[5]

Jedenje imetka siročadi

6. Kur'an: “Oni koji nasilnički jedu imetke siročadi – zaista jedu vatru u svojim trbusima i oni će u ognju gorjeti.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Najgora hrana jeste nasilničko jedenje imetka siročadi.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem će danu iz svojih kabura biti proživljeni pojedinci tako što će im iz usta izbijati plamenovi vatre.” Upitaše ga: “O Allahov poslaniče, ko su oni?” On reče: “To su oni koji su jeli imetak siročati.”[8]

9. Hazreti Fatima u jednom svom govoru: “Allah je naredio klonjenje od jedenja imetka siročadi, radi sprječavanja nasilništva.”[9]

[1]El-Bekare, 83.

[2]Nurus-Sekalejn,5/597/23.

[3]Kenzul-‘Ummal, 6008.

[4]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/349/14.

[5]El-Kafi, 7/51/7.

[6]En-Nisa, 10.

[7]Emali Saduk, 395/1.

[8]Tefsir ‘Ajjaši, 1/225/7.

[9]Biharul-Envar, 79/268/7.