Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
  • Poništi

Eliksir sreće

Eliksir sreće

Prema mnogim mjerodavnim mišljenjima, jedno od zapaženijih i opsežnijih djela na ovom temu jeste, bez sumnje, "Džami'u-sa'adat" (Eliksir sreće). Djelo je napisao islamski znanstvenik, sufija, filozof i etičar Muhammed Mehdi b. Ebi Zer, Kalani, Neraki (Muhammad Mahdi b. Abi Darr al-Kašani, al-Naraqi). Neraki je vlastitom životnom praksom i sam bio oličenje islamske etike i njenih vrlina. Djelo je napisano na arapskom jeziku i štampano u tri toma. Neraki je umro 1211/1796/97. god. u rodnom mjestu Neraku, po kome je i dobio ime, a ukopan je u Nedžefu u Iraku. Ovaj ponuđeni rad našem čitateljstvu predstavlja skraćenu verziju djela Džami'u as-Sa'adat od Nerakija. Skraćenu verziju priredio je Muhammed Bakir Ensari i prvi put je objavljena na engleskom jeziku  u časopisu Tevhid  (Tawhid)  u  četiri nastavka. (U originalu ova knjiga ima tri poveća sveska.) Zbog učestalih zahtjeva čitalaca ovog časopisa, članci su, prema riječima izdavača, prezentirani čitalačkoj publici kao jedna cjelina 1985. god, također na engleskom jeziku. (Iz uvoda bosanskom izdanju ove knjige od strane prevodilaca Omera Nakičevića i Munira Ahmetspahića. Ovo djelo ujedno predstavlja i udžbenik za studente na "Fakultetu islamskih nauka" u Sarajevu.)

Adresa: Zalik 15d Mostar 88000 BiH
Mob: +387 61 371 019
www.bastinaduhovnosti.com

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

navigacija