Napomena: Kod nas se takvaluk najčešće prevodi kao bogobojaznost, ali ispravniji prijevod bi bio svijest o Bogu. U ovom tekstu se javljaju oba prijevoda a misli se na takvaluk izvorno.

1. Kur'an: “A da su stanovnici sela vjerovali i bili bogobojazni, Mi bismo im otvorili blagodati i s neba i iz zemlje, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.”[1]

2. Kur'an: “Ovo je Knjiga, u koju nikakve sumnje nema, uputa je onima koji su Allaha svjesni, (…) Oni su upućeni od Gospodara svoga i oni su sretnici.”[2]

3. Kur'an: “Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da budete svjesni Allaha. A ako ne budete vjerovali, pa uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah je neovisan i hvale dostojan!”[3]

4. Kur'an: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća bogobojaznosti je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.”[4]

5. Kur'an: “O vjernici, ako budete Allaha svjesni, On će vam darovati sposobnost razlikovanja istine od neistine i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna.”[5]

6. Kur'an: “Taj drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a sretan kraj je za bogobojazne.”[6]

7. Imam Ali: “Bogobojaznost je vođa morala.”[7]

8. Imam Ali: “Zaista je bogobojaznost najbolje blago, i najčvršći zaklon, i najpoštovanija nedostižnost, u njoj je spas svakog bjegunca i postignuće svakog tragaoca i pobjeda svakog pobjednika.”[8]

9. Imam Ali: “Budi svjestan Boga, pa makar malo, postavi između sebe i Allaha zastor (stida) pa makar i tanak bio.”[9]

10. Imam Ali: “Svjest o Bogu je vrhunac zadovoljstva Božijeg s robovima i predmet Njegove želje od stvorenja.”[10]

11. Imam Ali: “Savjetujem vas, o robovi Božiji, na bogobojaznost, to je popudbina i s njom je utočište. Popudbina otpremajuća a utočište izbavljujuće.”[11]

12. Imam Ali: “Oporučujem vam o robovi Božiji, na svijest o Bogu jer to je uzda i oslonac, stoga, čvrsto se prihvatite halki njenih i prigrabite se njenih istina.”[12]

13. Imam Ali: “Oporučujem vam bogobojaznost jer to je blaženstvo nadajućeg tragaoca, i uzdanica bjegunca sklonište što treba, obucite bogobojaznost ispod svojih košulja.”[13]

14. Imam Ali: “Oporučujem vam svijest o Bogu (…) učinite da je srca vaša okuse, njome sperite grijehe svoje (…) Pazite, čuvajte je, te se njome zaštitite.”[14]

15. Imam Ali: “Zaista je svijest o Bogu danas zaklon i štit, a sutra put u Džennet, staza joj jasna i putnik joj dobitnik.”[15]

16. Imam Ali: “Zaista je bogobojaznost ključ upute i zaliha za proživljenje, i oslobođenje ropstva svakoga i spas od svake propasti. Njome tražioc uspijeva, bjegunac se spašava i stiže se do onoga za čim se čeznulo.”[16]

17. Imam Ali: “Ko zasadi drveće bogobojaznosti ubirat će plodove upute.”[17]

18. Imam Bakir je rekao S'adu El-Hajru: “Preporučujem ti svijest o Bogu, jer u njoj je spas od propadanja i plijen u Mjestu povratka.”[18]

Bogobojaznost, ključ plemenitosti

19. Kur'an: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha jeste onaj koji Ga je najsvjesniji, Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obavješten.”[19]

20. Poslanik, s.a.v.a.: “Punu pažnju posveti djelima sa bogobojaznosti a ne djelima bez nje, jer nijedno djelo koje je s bogobojaznosti nije malo, kako će biti malo ono što je prihvaćeno?! Jer Allah je rekao: Zaista Allah prihavata od bogobojaznih.”[20]

21. Poslanik, s.a.v.a.: “Ima jedna osobina, ko je bude imao pokorit će mu se i Dunjaluk i Ahiret i ući će u Džennet.” Neko upita: “Koja, o Poslaniče?” On reče: “Bogobojaznost, ko želi da bude najugledniji čovjek pa neka bude bogobojazan. Zatim je proučio: Ko bude svjestan Allaha, On će mu put otvoriti, i opskrbit će ga odakle se ne nada.”[21]

22. Imam Ali: “Nema plemenitosti jače od bogobojaznosti.”[22]

23. Imam Ali: “Ključ plemenitosti je bogobojaznost.”[23]

24. Imam Ali: “Ko gaji svijest o Allahu (…) darežljivost se prosipa na njega nakon što je bila oskudica, milost se nadvija nad njim nakon što mu nije bila sklona, blagodati poteku prema njemu nakon što su bile presahnule, te se blagoslov obilno spušta na njega nakon što je bio oskudan.”[24]

25. Imam Ali: “Zaista je svijest o Allahu lijek za bolesti srca vaših, vid za sljepilo duša vaših, ozdravljenje za slabosti tijela vaših, odagnatelj neispravnosti grudi vaših, čistač prljavština umova vaših, otklanjanje mraka očiju vaših, sigurnost od straha srca vašeg i rasvjetljivač tmina vaših.”[25]

26. Imam Ali: “Zato čvrsto se prihvatite bogobojaznosti, jer ona ima uže s ručkama čvrstim i utočište visine neosvojive.”[26]

27. Imam Zejnul Abidin: “Nema ponosa za kurejševića niti za arapa osim u skrušenosti, i nema plemenitosti osim iz bogobojaznosti.”[27]

28. Imam Bakir između ostalog napisao je S’adu El-Hajru: “Zaista Allah sa bogobojaznošću čuva čovjeka od onoga što ne opaža njegov razum, i otklanja njegovu sljepoću i neznanje. Uz pomoć bogobojaznosti spašen je Nuh i oni s njim u lađi i Salih i oni s njim od munje. Uz pomoć bogobojaznosti trijumfuju strpljivi, a i one su skupine spašene od propasti.”[28]

29. Imam Sadik: “Ko u Allaha potraži utočište s bogobojaznošću Allah će ga zaštiti, i svako prema kome se Allah okrene i zaštiti ga, za njega nema straha pa da se i nebo sruči na Zemlju, a ukoliko od Boga bude spuštena nesreća na ljude te ih zahvati on će biti zahvaljujući bogobojaznosti na sigurnom od svake nesreće, zar Allah ne kaže: Zaista su bogobojazni na mjestu sigurnom!?”’[29]

Posebnosti bogobojaznih

30. Kur'an: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u Onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada se obavežu, ispunjavaju, i u neimaštini, bolesti i boju ljutom strpljivi. Oni su istinu rekli, i oni su Allaha svjesni.”[30]

31. Oni koji su Allaha svjesni u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobročinitelji bili, noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili, a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za lišene.”[31]

32. Poslanik, s.a.v.a.: Allaha su svjesni oni ljudi koji se iz bogobojaznosti klone onih stvari od kojih nema bojazni iz straha da ne upadnu u sumnju. (Tenbihul-Havatir, 2/62)

33. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ebu Zerru: “O Ebu Zerre, znaj da čovjek neće biti bogobojazan sve dok ne bude kritičniji prema sebi u razračunavanju nego li prema svome ortaku u ortaštvu. Da bi znao odakle se hrani, odakle pije, odakle se oblači? Da li iz dozvoljenog ili pak iz zabranjenog?”[32]

34. Preneseno je da je prijatelj Zapovjednika vjernih koga zvahu Haman, a bijaše predan Bogu, rekao: “O Zapovjedniče vjernih, opiši mi bogobojazne, tako kao da ih gledam (…)” Ima Ali je nakon toga donio hvalu Allaha i veličao Ga i donio salavat na Poslanika, s.a.v.a., i zatim je rekao: “(…) Oni koji su svjesni Allaha na Svijetu ovome imaju vrline. Govor im je ispravan, odijevanje skromno, hod skrušen. Poglede svoje obaraju pred onim što im je Allah zabranio. Uši svoje zadržavaju na znanju koje im je korisno. U nesrećama i iskušenjima ostaju kakvi su i u udobnostima. Da nema roka koji im je određen, duše u tijelima njihovim ne bi ostale čak ni treptaj oka iz žudnje za nagradom i straha od kazne (…) Znakovi svakoga od njih su da vidiš u njemu snagu vjerovanja, odlučnost s blagošću, vjeru s uvjerenošću, žudnju u znanju, znanje u strpljivosti, umjerenost u obilju, poniznost u slušanju, pristojnost u siromaštvu, strpljivost u nevolji, traženje u dozvoljenom, marljivost u upućenosti i sustezanje od pohlepe. On poduzima djela dobra i strijepi. U večerima je zaokupljen zahvalnošću, u jutrima obuzet zikrom. Zanoćiva zaplašen, osvanjuje radostan. Zaplašen nehatom zbog kojeg je zaplašivan, a radostan zbog milosti i obilja koje mu je stiglo. Ukoliko njegova duša odbija prihvatiti ono što ne voli, on ne udovoljava njoj ono što ona voli. Radost njegovih očiju je u onome što ne prolazi, a ustezanje je njegovo od onoga što ne traje vječno. On blagost prožima znanjem a govor djelom. Vidiš da su nadanja njegova bliska, posrtaji rijetki, srce skrušeno, duša zadovoljna, obrok jednostavan, vjera sigurna, strast umrtvljena i srdžba savladana. Od njega se očekuje samo dobro, a od zla njegova nema bojazni.”[33]

35. Imam Bakir: “Zaista bogobojazni imaju najmanje troškove života na svijetu, a od najviše su ti pomoći. Spomeneš i oni ti pomognu. Ukoliko zaboraviš oni te podsjete. Stalno govore o Božijim stvarima, stalno istrajavaju na Božijim zapovjedima, radi ljubavi Božije prekidaju sva prijateljstva, radi pokoravanja svome Gospodaru odbjegli su od Dunjaluka, Allahu i Njegovom prijateljstvu su okrenuti svim srcem, znajući da je to ono što se očekuje zahvaljujući Njegovoj Uzvišenosti.”[34]

36. Imam Bakir: “Govorio je Imam Ali: ‘Zaista bogobojazni imaju znakove kojima ih možete spoznati: Istinit govor, vraćanje povjerenog, izvršavanje obećanja, (…) rijetki kontakti sa ženama, dobročinstvo bez oklijevanja, lijepa narav, velika uviđajnost, slijeđenje znanja koje približava Allahu, s.v.t.’”[35]

Šta sprječava bogobojaznost

37. Imam Ali: “Zabranjeno je svakom srcu koje je zaslijepljeno Dunjalukom da se u njemu smjesti bogobojaznost.”[36]

38. Imam Ali: “Tako mi Allaha, ne znam čovjeka kojem iskrena bogobojaznost koristi prije nego li obuzda jezik.”[37]

39. Imam Ali: “Čovjek koji se svađa ne može biti svjestan Allaha.”[38]

40. Imam Askeri: “Ko se ne boji znamenitih ljudi ne boji se ni Allaha.”[39]

Istinska bogobojaznost

41. Kur'an: “O vjernici, boj te se Allaha onako kako se treba bojati i ne umirite osim kao muslimani!”[40]

42. Imam Sadik kada je bio upitan za Božije riječi Boj te se Allaha istinskom bojazni: “Da mu se pokori a da Mu se ne bude neposlušan, da se spominje a da Se ne zaboravlja, da Mu se zahvaljuje a da Mu se ne poriče.”[41]

Objašnjenje bogobojaznosti

43. Poslanik, s.a.v.a.: “Potpuna bogobojaznost je da naučiš ono što ne znaš i da radiš po onome što znaš.”[42]

44. Imam Ali: “Bogobojaznost, to je da se čovjek boji svega onoga što ga odvlači u grijeh.”[43]

45. Imam Ali: “Ko zagospodari nad svojim strastima on je bogobojazan.”[44]

46. Imam Sadik kada je bio upitan za objašnjenje bogobojaznosti: “Da te Allah ne vidi odsutnim tamo gdje ti je naredio, i da te ne vidi prisutnim tamo gdje ti je zabranio.”[45]

47. Imam Sadik: “Nemoj nikada da te zavara njihov plač, zaista je bogobojaznost u srcu.”[46]

Najbogobojazniji ljudi

48. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbogobojazniji je čovjek koji kaže istinu bilo da mu je na štetu ili u korist.”[47]

49. Poslanik, s.a.v.a.: “Radi u skladu sa Allahovim farzovima biti ćeš najbogobojazniji čovjek.”[48]

50. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da bude najbogobojazniji čovjek pa neka se osloni na Allaha.”[49]

[1]El-E'araf, 96.

[2]El-Bekara, 2 i 5.

[3]En-Nisa, 131.

[4]El-E'araf, 26.

[5]El-Enfal, 29.

[6]El-Kasas, 83.

[7]Staza rječitosti, izreka 420.

[8]Gurerul-Hikem, 3620.

[9]Staza rječitosti, izreka 252.

[10]Gurerul-Hikem, 3620.

[11]Staza rječitosti, govor 114.

[12]Staza rječitosti, govor 195.

[13]El-Kafi, 8/17/3.

[14]Staza rječitosti, govor 191.

[15]Staza rječitosti, govor 191.

[16]Staza rječitosti, govor 230.

[17]Biharul-Envar, 78/90/95.

[18]El-Kafi, 8/52/16.

[19]El-Hudžurat, 13.

[20]Biharul-Envar, 70/286/8; El-Maida, 27.

[21]Biharul-Envar, 70/285/7; Et-Talak, 2-3.

[22]Biharul-Envar, 70/288/16.

[23]Biharul-Envar, 78/9/65.

[24]Staza rječitosti, govor 198.

[25]Staza rječitosti, govor 198.

[26]Staza rječitosti, govor 190.

[27]Biharul-Envar, 70/288/19.

[28]El-Kafi, 8/52/16.

[29]Iddetud-Da’i, 288.

[30]El-Bekare, 177.

[31]Ez-Zarijat, 15-19.

[32]Kenzul-‘Ummal, 8501.

[33]Staza rječitosti, govor 193.

[34]El-Kafi, 2/133/16.

[35]El-Hisal, 483/56.

[36]El-Hisal, 483/56.

[37]Staza rječitosti, govor 176.

[38]Staza rječitosti, izreka 308.

[39]Biharul-Envar, 78/377/3.

[40]Ali-Imran, 102.

[41]Biharul-Envar, 70/291/31.

[42]Tenbihul-Havatir,2/120.

[43]Gurerul-Hikem, 2162.

[44]Gurerul-Hikem, 8284.

[45]Biharul-Envar, 70/285/8.

[46]Biharul-Envar, 70/286/9.

[47]Emali Saduk, 27/4.

[48]Biharul-Envar, 71/196/2.

[49]Me’anijel Ahbar, 196/2.