Biografija

Abdurrahman Sirrija (Tajanstveni) (Fojnica, 1775 – Oglavak kod Fojnice, 1847).  Pjesnik na bosanskom i turskom jeziku. Donedavno je bio poznat samo kao stvaralac alhamijado derviške poezije. Rođen je u kući učenih, i djed i otac su mu bili kadije, tako da se u domu već rano susreo s knjigom. Bio je učenik fojničke medrese, a više nauke je slušao kod šejha Huseina Zukića, koji ga je uveo u nakšibendijski tarikat i dao mu nadimak Sirri, po kome je poznat i kao pjesnik.

Osnovao je tekiju na svom posjedu na Oglavku, koja je postala glasovita po svom šejhu. Turbe mu je na Oglavku podigao Ali-paša Rizvanbegović Stočević, a stihovani tarih sročio mu je njegov mlađi sin Šakir.

Njegova poezija na turskom jeziku je tesavvufskog usmjerenja. U ovoj vrsti poezije pokazuje se većim pjesnikom, nego u stihovima na bosanskom jeziku.

(Ja sam oblikom kaplja…)

Ja sam oblikom kaplja, ali sadržinom more!

U meni je cijeli svijet, ja sam svijet

i njegova sadržina.

Utonuo sam u svjetlost pojave Božanstva,

Sunce je samo moja čestica,

ja sam Zehrin Enver,[1]

Stvor moga tijela opstoji s ljubavlju,

U meni se odrazuje sve,

ja sam općenitost i pojedinost!

U meni je suština svih 18.000 svjetova

Ja sam mikrokozmos iz kog je

potekao makrokozmos.

Ja sam čuvar poprišta ljubavi

i danas sam drugi Ešref!

Ja sam odraz Alijine tajne,

od svega sam viši ja!

S turskog: Šaćir Sikirić

Ovaj i onaj svijet

Kako ovaj svijet nije stalan

Donesi krčmaru vina[2] iz izvora života.

Kako je divno stanje toga ljubaznog zanešenjaka

Koji opstanak vasione smatra neznatnim!

Srce, rasprši tu šahovsku kartu

Jer u svakom polju postoji opasnost mata.

Dušo, ne čezni za životom

Nego shvati smrt pravim životom.

Ako hoćeš da naseliš nebo,

Odaj se ovim navikama i osobinama.

Čuvaj se, dušo, da ne izgubiš nade u Njega.

A ti, Sirrija, ne napuštaj nade u spas!

Ako želiš da Ti srce ne teži za oba svijeta,

Nastoj zabaciti za leđa ovaj svijet!

S turskog: Šaćir Sikirić

Srce je Božija kuća

Postojanje ovog svijeta je samo jedna vizija,

Nebo i zemlja su samo posuda jedne vizije

U svemu što postoji, malom i velikom,

nalazi se Jedan

Svoj opstanak u ništavilu prikaza

onaj koji nema znaka.

Tvoji izrazi “ja” i “ti” su samo jedna vizija,

I što god Ti rekneš samo je vizija u viziji.

Prema tome samo tvoje postojanje je

vizija u viziji.

Ono što u Tebi kaže “ti” nije li

očevidno samo riječ?!

Ako Gospodar riječi Tebi oduzme svoju riječ,

šta će ostati?

Kad se riječ izgubi budi uvjeren da

će se izgubiti i oblik.

Veliki Poslanik je srce nazvao Božijom kućom.

I u tome je ponos svijeta otkrio mnoge tajne,

A na njegovu se licu pokaza tajna (odredbe)

“Budi, pa bi”.

S turskog: Šaćir Sikirić

[1]Enver – svjetlost.

[2]Vino u gnostičkoj termilogiji znači božanska ljubav.