Sadržaj:
Predgovor
Zakon privlačenja i odbijanja
Privlačenje i odbijanje u svijetu ljudi
Razlike među ljudima u pogledu privlačnosti i odbojnosti
`Ali – dvosnažna ličnost
`Alijeva snaga privlačnosti; Snažne privlačnosti
Ši´izam – škola ljubavi
Eliksir ljubavi
Slamanje barijera
Izgraditelj ili rušitelj
Ljubav i naklonost prema bogougodnicima
Snaga ljubavi u društvu
Najbolje sredstvo za čišćenje duše
Primjeri iz historije islama
Ljubav prema `Aliju u Kur´anu i Sunnetu
Tajna `Alijeve privlačnosti
Kako je `Ali stekao neprijatelje
Nakisini, Qasitini i Mariqini
Pojava haridžija
Osnove haridžijskog uvjerenja
Stav haridžija o hilafetu
Nestanak haridžija
Slogan ili duh?
`Alijeva demokratija
Protest i pobuna haridžija
Osobenosti haridžija
Međuutjecaj sljedbi u islamu
Politika zloupotrebe Kur´ana
Nužnost suprotstavljanja licemjerstvu
`Ali – istinski predvodnik