308. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Nema žene koja svome mužu ponudi čašu vode, a da za to ne bude nagrađena boljom nagradom, od godine posta danju i bdijenja noću.” Vesa’ilu-šši’a, sv. 20, str. 172.

309. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Žena se treba namirisati najboljim mirisima, obući najljepšu odjeću i ukrasiti se najljepšim ukrasima i time biti na raspolaganju svome mužu bilo da je noć ili dan.” El-Kafi, sv. 5, str. 508.

310. Imam Ali kaže: “Džihad žene je priskrbiti zadovoljstvo muža.”Nehdžu-l-belaga, izreka 494.

311. Od Ebu Džafera se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Uzvišeni i Moćni Allah mi je rekao: ‘Da želim sakupiti dobra Ovog i Budućeg svijeta kod vjernika, podario bi mu skrušeno srce, jezik koji čini zikr, tijelo koje izdržava u nedaćama, suprugu vjernicu koja ga obraduje kada je pogleda zadovoljan i koja čuva sebe, njegovu čast i imetak kada je odsutan.” El-Kafi, sv. 5, str.  327.

312. Imam Sadik kaže: “Prokleta, prokleta je žena koja povrijedi i rastuži svoga muža. A blago, blago onoj ženi koja poštuje i ne vrijeđa svoga muža i koja mu se pokorava u svakoj prilici.” Biharu-l-envar, sv. 103, str. 252.

313. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže:  “Najbolja žena je ona koja je plodna, privržena, stidljiva, čedna, draga među svojima, ponizna prema svom mužu. Svoje ukrase otkriva samo njemu, a od ostalih se čuva. Sluša šta on govori i poslušna je. Kada se muž osami sa njom, pruži mu što želi i ne podaje se kao muž bestidno.” Biharu-l-envar, sv. 103, str. 235.

314. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Blagostanje za vjernika je da ima pobožnu ženu, udobnu kuću, podobnu jahalicu i dobro dijete.” Biharu-l-envar, sv. 104, str. 98.

315. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Džihad žene je zadovoljstvo muža i najveće pravo kod nje od svih ima njezin muž.” Biharu-l-envar, sv. 103, str. 256.