425. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Srdžba kvari vjeru kao što sirće kvari med.” El-Kafi, sv. 2, str. 302.

426. Imam Sadik kaže: “Srdžba je ključ svakog zla.” El-Kafi, sv. 2, str. 303.

427. Imam Rida prenosi od svoga oca, a on od Imama Alija da je rekao: “Neki čovjek je rekao Poslaniku, s.a.v.a.: ‘Poduči me djelu za koje nema prepreke između njega i Dženneta.’ Poslanik, s.a.v.a., mu reče: ”Ne budi srdit, ne traži ništa od ljudi i želi ljudima isto što želiš sebi.” Biharu-l-envar, sv. 75, str. 27.

428. Imam Sadik kaže: “Onome ko savlada svoju srdžbu Bog će pokriti njegove nedostatke.” El-Kafi, sv. 2, str. 303.

429. Imam Sadik kaže: “Srdžba uništava srce mudroga” i dodao: “Ko ne savlada svoju srdžbu, ne može savladati ni svoj razum.”El-Kafi, sv. 2, str. 303.