323. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Riječi muškarca ‘volim te’ upućene njegovoj ženi, nikad neće napustiti njezino srce.” Vesa’ilu-šši’a, sv. 14, str. 10.

324. Imam Bakir je upitan o vrpcama vune koje žene upliću u kosu, pa je rekao: “Nije važno čime se žena ukrašava svome mužu.” El-Kafi, sv. 5, str. 119.

325. Imam Ali je rekao: “Poslanik, s.a.v.a., zabranio je ženi da se ukrašava nekom drugom, osim svom mužu, te da je rekao: ‘Ako učini suprotno, Božije pravo je da je baci u Vatru.'” Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 6.

326. Imam Sadik kaže: “Svako ko nas usrdno voli, usrdno voli i svoju ženu.” Vesa’ilu-šši’a, sv. 14, str. 11.

327. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najbolja žena je ona koja je čedna prema drugima, a požudna prema mužu.” Vesa’ilu-šši’a, sv. 20, str. 30.