48. dova Sahife Sedžadije

Njegovo – mir neka je na nj! – moljenje u Danu žrtve (kurban-bajram) i petkom:

1.     Bože,

2.     ovo je blagosloven i sretan dan,
u kojem su muslimani okupljeni
u predjelima Zemlje Tvoje.
Među njima su prisutni iskatelj,
tražitelj, molitelj, bojažljivi,
dok gledaš na potrebe njihove.
Zato Ti išćem darežljivošću
i dobrostivošću Tvojom

3.     – a Tebi je lahko ono što Ti išćem! –
da blagosloviš Muhammeda i čeljad njegovu.

4.     I išćem Ti, Bože, Gospodaru naš –
jer kraljevstvo je Tvoje i hvala je Tvoja;
nema boga osim Tebe,
Blagog, Darežljivog,
Volećeg, Dobrostivog,
Imatelja uzvišenosti i darežljivosti,
Tvorca nebesa i Zemlje –
kad god raspodjeljuješ među vjernim robovima Svojim
dobro, blagodat,
blagoslov, uputu,
djela u pokornosti Tebi,
ili dobro kojim
si im dobrostiv upućivanjem njih Tebi,
ili ih uzdižeš do nekog stupnja u Tebe,
ili im daješ dobro svijeta ovog i budućeg,
da mi daš obilno dio i udio moj od tog!

5.     I išćem Ti, Bože –
jer kraljevstvo i hvala jesu Tvoji,
nema boga osim Tebe –
da blagosloviš Muhammeda i čeljad Muhammedovu,
roba Tvog i poslanika Tvog,
voljenog Tvog i odabranog prijatelja Tvog,
izabranog Tvog u stvaranju Tvom,
i čeljad Muhammedovu,
krjeposnu, čistu, izabranu,
blagoslovom koji niko ne može sračunati osim Tebe,
da nas združiš s
najpravednijim od vjernih robova Tvojih
koji Te danas mole
– o Gospodaru svjetova! –
i da oprostiš nama i njima!
Doista si moćan nad svim [140]!

6.     Bože,
Tebi se okrećem s potrebom svojom
i pred Tebe stavljam siromaštvo svoje,
potrebitost svoju,
bijedu svoju,
jer imam više povjerenja u oprost Tvoj
i milost Tvoju
nego u dobra djela svoja.
Oprost Tvoj i milost Tvoja
jesu opsežniji od grijeha mojih.
Zato blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu,
i preuzmi ispunjenje svake potrebe moje
moći Tvojom nad njom,
lahkoćom njezinom za Te,
siromaštvom mojim prema Tebi,
i nepotrebitosti Tvojom za mnom!
Neću postići nikakvo dobro,
ma kakvo bilo,
osim Tobom,
niko osim Tebe neće odvratiti od mene nikakvo zlo,
i nemam nadu ni u kog osim u Te za položaj moj,
u svijetu budućem i svijetu ovom.

7.     Bože,
ako se ikad iko
pripremio,
spremio,
pripravio,
i podigao,
da ga primi neki stvor
u nadi za potporu njegovu,
nagrade njegove,
traženje da prisegne njemu i nagradi njegovoj,
onda je danas, Gospodaru moj,
prema Tebi priprema moja,
spremnost moja,
pripravnost moja,
i podizanje moje,
u nadi za Tvoj oprost i potporu
i traženje da prisegnem Tebi i nagradi Tvojoj.

8.     Bože,
zato blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu,
i ne razočaraj danas u tome nadu moju!
O Onaj Koji nije uznemiren onim koji išće
niti osiromašen onim koji postiže želju svoju,
nisam došao pred Tebe uzdajući se
u pravedni rad koji sam poslao ispred sebe,
ili posredovanje ijednog stvora u kojeg sam nadu imao,
osim u posredovanju Muhammeda
i čeljadi kuće njegove
– na nj i na njih neka je mir Tvoj!

9.     Došao sam Ti priznajući grijeh i prijestup prema sebi;
došao sam Ti nadajući se obilnom oprostu Tvom,
kojim si oprostio prijestupnicima,
dok duga ustrajavanja njihova u grijehu strašnom
nisu spriječila Tebe
da im vraćaš s milošću i oprostom!

10.  O Onaj Čija je milost prostrana
i Čiji je oprost obilan, Veličanstveni,
Veličanstveni, Darežljivi,
Darežljivi, blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu,
okreni mi Se milošću Svojom,
budi mi blag obiljem Svojim,
i pruži mi obilan oprost Svoj!

11.  Bože,
zaista položaj ovaj pripada namjesnicima Tvojim,
izabranim Tvojim,
dok su mjesta povjerenika Tvojih
u stupnju uzvišenom,
koji si izdvojio za njih,
nasilno oteta!
Ali Ti si Odreditelj tog –
zapovijed Tvoja ne može biti nadvladana,
neizbježno u vlasti Tvojoj ne može biti prekoračeno –
koliko god hoćeš i kad god hoćeš,
u tome što Ti znaš najbolje!
Ne možeš biti okrivljen za stvaranje Svoje
ili volju Svoju!
Potom, izabrani prijatelji Tvoji,
namjesnici Tvoji, bijahu nadvladani,
poraženi, nasilno svrgnuti;
Tvoju odredbu vide zamijenjenu,
Knjigu Tvoju odbačenu,
Tvoje dužnosti iskrivljene od ciljeva zakona Tvojih,
i sunnete Vjesnika Tvog odbačene!

12.  Bože,
prokuni neprijatelje njihove
između onih iz davnine i naroda kasnijeg,
i sve one zadovoljne djelima njihovim,
i pristalice i sljedbenike njihove!

13.  Bože,
blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu –
doista Ti si Hvaljeni, Slavljeni! –
slično Tvojim blagoslovima,
blagosiljanjima i pozdravima
na Tvoje izabranike,
Ibrahima i čeljad Ibrahimovu!
I ubrzaj za njih izbavljenje,
olakšanje,
pomoć,
osnaženje,
i potporu!

14.  Bože,
i učini me
jednim od Ljudi koji ispovijedaju Jednost Tvoju,
vjeruju u Te,
i svjedoče Poslanika Tvog i Imame,
prema kojima si pokornost naredio,
i jednim od onih kojim i u čijim rukama
se to događa!

15.  Amin, Gospodaru svjetova!

16.  Bože,
ništa ne odbija gnjev Tvoj osim milosnosti Tvoje,
ništa ne odbija nezadovoljstvo Tvoje
osim oprosta Tvog,
ništa ne daruje zaštitu od kazne Tvoje
osim milosti Tvoje,
i ništa me neće izbaviti od Tebe
osim moljenja Tebi i pred Tobom,
zato blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu,
i daj nam od Sebe, Bože moj,
izbavljenje pomoću snage
kojom u život vraćaš robove umrle
i oživljavaš predjele zamrle [141].

17.  Ne uništi me potištenošću, Bože moj,
prije nego što mi se odazoveš
i daš mi znanje o odzivu Tvom na moljenje moje!
Daj mi da kušam okus dobrobiti
sve do kraja roka mog!
I ne daj da neprijatelj moj uživa zlobno nada mnom,
ne stavi vrat moj u vlast njegovu,
i ne daj mu moć nada mnom!

18.  Bože moj,
ako me podigneš,
ko ima da me obori?
Ako me oboriš,
ko ima da me podigne?
Ako me počastiš,
ko ima da me ponizi?
Ako me poniziš,
ko ima da me počasti?
Ako me kazniš,
ko ima da mi se smiluje?
Ako me uništiš,
ko ima da se zauzme u Tebe
za roba Tvog
protiv Tebe
ili da Tebe pita o stanju njegovom?
Ali znam da nema nepravde u odredbi Tvojoj
niti ikakve hitnje u osveti Tvojoj.
Hiti samo onaj koji se boji da će propustiti,
a samo slabi nepravdu će činiti.
Ali uzvišen si, Bože moj,
doista visoko iznad svega tog!

19.  Bože,
blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu,
ne učini me metom nevolje
niti ciljem Tvoje kazne,
oslobodi me, utješi me,
izbavi me iz posrtanja mog,
i ne unevolji me nevoljom
u brazdi neke nevolje,
jer vidio si krhkost moju,
slabost lukavštine moje,
i moje moljenje Tebe!

20.  Tražim danas utočište u Tebe,
Bože moj,
od gnjeva Tvog,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i daruj mi utočište!

21.  Tražim danas zaštitu u Tebe
od nezadovoljstva Tvog,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i daj mi zaštitu!

22.  Išćem Ti sigurnost
od kazne Tvoje,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i daj mi sigurnost!

23.  Tražim uputu od Tebe,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i uputi me!

24.  Trazim pomoć od Tebe,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i pomozi mi!

25.  Išćem Ti milost,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i smiluj mi Se!

26.  Išćem dovoljnost od Tebe,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i zadovolji me!

27.  Tražim opskrbu od Tebe,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i opskrbi me!

28.  Tražim pomoć od Tebe,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i pomozi mi!

29.  Molim oprost za prošle grijehe moje,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i oprosti mi!

30.  Išćem Ti da me od grijeha sačuvaš,
pa blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i sačuvaj me,
jer neću se vratiti ničem što mrziš od mene,
ako to hoćeš!

31.  Gospodaru moj,
Gospodaru moj,
Voleći,
Premilosni,
Imatelju veličanstvenosti i darežljivosti,
blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i daruj mi sve što išćem od Tebe,
tražim od Tebe,
i molim od Tebe!
Htjedni to, odredi to, odluči to i ispuni to!
Daj mi dobro u tom što odrediš!
Blagoslovi me u tom,
budi mi time neuzrokovano darežljiv,
učini me sretnim u tom što mi daješ,
i uvećaj me u darežljivosti Tvojoj
i obilju onog što je u Tebe,
jer Ti si Bezgranični, Dobrostivi!
I poveži to s dobrom i blaženstvom svijeta budućeg,
o Najmilosniji od milosnih!

Potom moli kako ti se čini prikladnim i prizivaj blagoslove na Muhammeda i čeljad njegovu tisuću puta. To je on – mir neka je na nj! – običavao činiti.

Preveli: Rusmir Mahmutćehajić i Mehmedalija Hodžić

اللّهُمّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ، وَ الْمُسْلِمُونَفِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السّائِلُ مِنْهُمْ وَالطّالِبُ وَ الرّاغِبُ وَ الرّاهِبُ وَ أَنْتَ النّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ،فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْتُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ.
وَ أَسْأَلُكَ اللّهُمّ رَبّنَا بِأَنّ لَكَالْمُلْكَ، وَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، الْحَلِيمُ الْكَرِيمُالْحَنّانُ الْمَنّانُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْعَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ، أَوْ خَيْرٍ تَمُنّبِهِ عَلَيْهِمْ تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَدَرَجَةً، أَوْ تُعْطِيهِمْ بِهِ خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدّنْيَا وَ الْ‏آخِرَةِأَنْ تُوَفّرَ حَظّي وَ نَصِيبِي مِنْهُ.وَ أَسْأَلُكَ اللّهُمّ بِأَنّ لَكَالْمُلْكَ وَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، أَنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍعَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَعَلَى آلِ مُحَمّدٍ الْأَبْرَارِ الطّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ صَلَاةً لَا يَقْوَىعَلَى إِحْصَائِهَا إِلّا أَنْتَ، وَ أَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَفِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا رَبّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَهُمْ، إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.اللّهُمّإِلَيْكَ تَعَمّدْتُ بِحَاجَتِي، وَ بِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتِيوَ مَسْكَنَتِي، وَ إِنّي بِمَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنّي بِعَمَلِي،وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَ تَوَلّ قَضَاءَ كُلّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ، وَ غِنَاكَ عَنّي، فَإِنّي لَمْأُصِبْ خَيْراً قَطّ إِلّا مِنْكَ، وَ لَمْ يَصْرِفْ عَنّي سُوءاً قَطّ أَحَدٌغَيْرُكَ، وَ لَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ سِوَاكَ.اللّهُمّمَنْ تَهَيّأَ وَ تَعَبّأَ وَ أَعَدّ وَ اسْتَعَدّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍرَجَاءَ رِفْدِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ طَلَبَ نَيْلِهِ وَ جَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَيَا مَوْلَايَ كَانَتِ الْيَوْمَ تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَ رِفْدِكَ وَ طَلَبَ نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ.اللّهُمّ فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ، وَ لَا تُخَيّبِالْيَوْمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَائِي، يَا مَنْ لَا يُحْفِيهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُنَائِلٌ، فَإِنّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنّي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدّمْتُهُ، وَ لَاشَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ إِلّا شَفَاعَةَ مُحَمّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ سَلَامُكَ.أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالْجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الّذِي عَفَوْتَبِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ، ثُمّ لَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِيمِالْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.
فَيَا مَنْرَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَ عَفْوُهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ، يَا كَرِيمُيَا كَرِيمُ، صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ عُدْ عَلَيّ بِرَحْمَتِكَ وَتَعَطّفْ عَلَيّ بِفَضْلِكَ وَ تَوَسّعْ عَلَيّ بِمَغْفِرَتِكَ.اللّهُمّ إِنّهَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدّرَجَةِ الرّفِيعَةِ الّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزّوهَا، وَ أَنْتَالْمُقَدّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْتَدْبِيرِكَ‏
كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِغَيْرُ مُتّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ وَ لَا لِإِرَادَتِكَ حَتّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدّلًا،وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَسُنَنَ نَبِيّكَ مَتْرُوكَةً.
اللّهُمّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوّلِينَوَ الْ‏آخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ.اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ، إِنّكَ حَمِيدٌمَجِيدٌ، كَصَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ تَحِيّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَائِكَإِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَ عَجّلِ الْفَرَجَ وَ الرّوْحَ وَ النّصْرَةَوَ التّمْكِينَ وَ التّأْيِيدَ لَهُمْ.اللّهُمّ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِالتّوْحِيدِ وَ الْإِيمَانِ بِكَ، وَ التّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، وَ الْأَئِمّةِ الّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمّنْ يَجْرِي ذَلِكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ،آمِينَ رَبّ الْعَالَمِينَ.اللّهُمّ لَيْسَ يَرُدّ غَضَبَكَ إِلّا حِلْمُكَ، وَلَا يَرُدّ سَخَطَكَ إِلّا عَفْوُكَ، وَ لا يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلّارَحْمَتُكَ، وَ لَا يُنْجِينِي مِنْكَ إِلّا التّضَرّعُ إِلَيْكَ وَ بَيْنَيَدَيْكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ، وَ هَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْلَدُنْكَ فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ، وَبِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلَادِ.
وَ لَا تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي غَمّاً حَتّىتَسْتَجِيبَ لِي، وَ تُعَرّفَنِي الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي، وَ أَذِقْنِي طَعْمَالْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي، وَ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوّي، وَ لَاتُمَكّنْهُ مِنْ عُنُقِي، وَ لَا تُسَلّطْهُ عَلَيّ‏ إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِيفَمَنْ ذَا الّذِي يَضَعُنِي، وَ إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الّذِي يَرْفَعُنِي،وَ إِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الّذِي يُهِينُنِي، وَ إِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْذَا الّذِي يُكْرِمُنِي، وَ إِنْ عَذّبْتَنِي فَمَنْ ذَا الّذِي يَرْحَمُنِي، وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ، أَوْ يَسْأَلُكَعَنْ أَمْرِهِ، وَ قَدْ عَلِمْت‏ أَنّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَ لَا فِينَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَ إِنّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَ إِنّمَايَحْتَاجُ إِلَى الظّلْمِ الضّعِيفُ، وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً.اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ، وَ لَاتَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضاً، وَ لَا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً، وَ مَهّلْنِي، وَنَفّسْنِي، وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَ لَا تَبْتَلِيَنّي بِبَلَاءٍ عَلَى أَثَرِبَلَاءٍ، فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلّةَ حِيلَتِي وَ تَضَرّعِيإِلَيْكَ.أَعُوذُ بِكَ اللّهُمّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ، فَصَلّ عَلَىمُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِي.وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ،فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِي‏
وَ أَسْأَلُكَ أَمْناً مِنْعَذَابِكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ آمِنّي.وَ أَسْتَهْدِيكَ،فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنِي‏ وَ أَسْتَنْصِرُكَ، فَصَلّ عَلَىمُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ انْصُرْنِي.وَ أَسْتَرْحِمُكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ، وَ ارْحَمْنِي‏ وَ أَسْتَكْفِيكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَاكْفِنِي‏ وَ أَسْتَرْزِقُكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَارْزُقْنِي‏ وَ أَسْتَعِينُكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنّي.وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍوَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي.وَ أَسْتَعْصِمُكَ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ،وَ اعْصِمْنِي، فَإِنّي لَنْ أَعُودَ لِشَيْ‏ءٍ كَرِهْتَهُ مِنّي إِنْ شِئْتَذَلِكَ.يَا رَبّ يَا رَبّ، يَا حَنّانُ يَا مَنّانُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتَجِبْ لِي جَمِيعَ مَاسَأَلْتُكَ وَ طَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، وَ أَرِدْهُ وَقَدّرْهُ وَ اقْضِهِ وَ أَمْضِهِ، وَ خِرْ لِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ، وَ بَارِكْلِي فِي ذَلِكَ، وَ تَفَضّلْ عَلَيّ بِهِ، وَ أَسْعِدْنِي بِمَا تُعْطِينِي مِنْهُ،وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ سَعَةِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَصِلْ ذَلِكَ‏ بِخَيْرِ الْ‏آخِرَةِ وَ نَعِيمِهَا، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. ثُمّ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ، وَ تُصَلّي عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ أَلْفَ مَرّةٍهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السّلَامُ
.