U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

Hvala Bogu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Njegovog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i odabrane ashabe!

Islam na temelju svog objektivnog pogleda na načelo stvaranja svijeta i mudrost postojanja čovjeka iz različitih uglova procjenjuje i razmatra egzistenciju žene i njenu egzistencijalnu vrijednost.

Postavlja se pitanje koje su razlike u gledištima između islama i drugih misaonih i društvenih škola?

Najveća razlika koja izdvaja islamski stav prema ženi od ostalih misaonih, filozofskih i društvenih pogleda je objektivni pogled sistema Božije kreacije i stvaranja u odnosu na ženu.

Islam kroz dva gledišta procjenjuje i razmatra ženu i njen položaj. Oba gledišta se dijele na različite teme od kojih svaka za sebe veže niz propisa.

1. Istinski položaj žene.

2. Pravni položaj žene.

U vezi prvog pogleda postoji nekoliko pitanja od kojih svako zaslužuje dužnu pažnju i o kojima bi trebali opširno govoriti i razmatrati, alo zbog ograničenosti vremenom osvrnut ćemo se na njih u kratkim crtama.

Ako analiziramo zakone svijeta te misaone, filozofske i religijske škole uočavamo da postoje dvije vrste zakonodavstva

1. Zakonodavstvo nastalo na osnovi iskustva i konvencije,

2. Zakonodavstvo nastalo na osnovi Božijeg stvaralačkog koncepta koristi i štete za čovjeka.

Iskustvo je osnova i stub ljudskog zakonodavstva. To jest, eksperiment, greška i zakon. Čovjek prvo uspostavlja neki sud, potom nakon nekog vremena iskustvom i praksom uočava njegove manjkavosti i ispravlja prvobitni stav a potom ga proglašava temeljnim zakonom. U principu svi amandmani na ustave zemalja se donose na ovaj način. Međutim, u školi Islama osnova i stubovi zakona zasnivaju se na zbiljskim koristima i štetama čovjeka koje su utkane u samu bit stvaranja. Bog koji je tvorac svijeta i čovjeka poznaje te štete i koristi.

Čovjek da bi shvatio od ova zakonodavstva, koje je za njega bolje i vrjednije i koje je bliže interesima i koristima čovjeka, a ujedno dalje od šteta, opasnosti i zastranjena, on nema drugog izbora osim da razmotri i analizira obadvije vrste zakona i da u okrilju te analize i kritičkog osvrta odabere ono što je najbolje.

Filozofi i autoriteti u logici pojasnili su jedan zakon koji je postao poznat kao “kriterij”. Oni kažu: Stvari se poznaju po njihovim suprotnostima.

Dok se ne pojavi mrak svjetlost i njen značaj nam neće biti jasni i suprotno, isto tako dok se ne pojavi ružnoća neće nam biti jasna ljepota. Dok se ne susretnemo sa neukim čovjekom nećemo znati cijeniti učenog čovjeka. Zato da bismo shvatili na kom se stepenu nalazi žena u iskustvenim zakonima i drugim misaonim, filozofskim i društvenim školama, a sa druge strane njen u islamskim zbiljskim i kreacijskim zakonima mi moramo razmotriti ovo pitanje iz nekoliko uglova:

1. identiteta žene u Islamu,

2. identiteta žene u poređenju sa identitetom i ličnošću čovjeka,

3. pravnog statusa žene i njenog utjecaja na društvo

4. društvene vrijednost i pozicije žene i njenog utjecaja na život čovjeka,

5. osnove u donošenju tih zakona.

Moramo napomenuti da ovo razmatranje i usporedba nemaju svrhu da pokažu kako je u okviru filozofskih, društvenih i misaonih škola moguće iskustvenom metodom doći do zakona koji su bolji od Islama. To nije cilj jer smatramo da nas na kraju iskustvo mora dovesti do Božijeg stvaranja i da ništa ne može biti iznad toga, isključivo to činimo da bi se pokazala ogromna razlika između islamskih zakona i neislamskih zakona kako kod zaostalih i primitivnih naroda prije pojave Islama a tako i kod civiliziranih i naprednih naroda nakon pojave Islama.

U islamu postoji niz zakona vezanih za ličnost žene, navest ćemo neke od njih.

1. Dostojanstvo i svetost ličnosti

Sa stanovišta Kur'ana nema razlike između žene i muškarca u pogledu dostojanstva i svetosti njihove ličnosti i individue. U 35. ajetu sure Al-Ahzab deset osobina savršenstva pripisuju se ljudskoj vrsti u istoj formi i za žene i za muškarce, a osobine njihova savršenstva su sljedeće: vjerovanje, predanost, ibadet (bogosluženje), iskrenost, strpljenje, ustrajnost, poniznost, davanje sadake, post, čuvanje moralne čednosti i izbjegavanje nemoralnih veza i na kraju sjećanje na Boga. Ovo je jedan skup osobina koje čovjeka dovode do savršenstva, sreće i vječnog života.

2. Jednakost u stvaranju

U Kur'anu je jasno rečeno da su žena i čovjek u sistemu kreacije i biti njihova stvaranja istovjetni i da ni jedno od njih nema prednosti nad drugim osim u sticanju spoznaje i bogobojaznosti. Trinaesti ajet sure Hudžurat nam govori o tome.

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji.

3. Jednakost sa stanovišta nagrade i djela

Ponovo Kur'an jasno kaže nagradu za djela daje Bog i neće propasti ničija nagrada za učinjeno djelo, bez obzira da li počinitelj djela bila žena ili muškarac.

Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih.

4. Volje i djela

Sa stanovišta Islama svaki čovjek ima pravo i snagu da donosi odluke i njegova volja je ta koja dominira. Ne može se izvršiti pritisak na njegovu volju, odluku i djelovanje i natjerati ga na htijenje suprotno njegovim legitimnim i razumskim željama i u vezi ovog pitanja ne postoji nikakva razlika između žene i čovjeka.

5. Vlasništvo

Sa stanovišta islama svaki čovjek je vlasnik svega onoga što je stekao svojim trudom, trgovinom, nasljedstvom ili poklonom… i ni jedan zakon ovo pravo mu ne može oduzeti i u ovom slučaju nema nikakve razlike između žene i muškarca.

6. Jednakost u stvaranju potomstva

Sa stanovišta Islama na isti način kao što čovjek ima ulogu u nastanku potomstva i žena igra istu ulogu i u ovom pogledu nema nikakve razlike između njih..

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. (Hudžurat 13.)

Naravno postoje i drugi primjeri čije detaljno pojašnjenje izlazi iz okvira ovog teksta i o kojima ćemo govoriti nekom drugom prilikom.

 

Pravni i društveni položaj žene

Ukratko ćemo se osvrnuti na pravni položaj žene i njezinu društvenu ulogu sa gledišta islama.

1. Majčinstvo

U ulozi majke sublimira se i očituje svojstvo rububijjeta, gospodarstva i skrbništva Uzvišenog Boga, a Uzvišeni Bog se upravo kroz ovu osnovu poznaje kao rabul ‘alemin, Gospodar svjetova, to jeste Njegovatelj i Onaj koji čini da stvari nastaju i razvijaju se.

2. Uloga u obrazovanju i odgoju

Ova uloga u sebi manifestira svojstvo “Onog koji sve zna”, svojstvo koje pripada Bīti Božijoj.

Ovom prilikom citiramo iranskog pjesnika Iradža Mirzu:

Kažu kad me majka rodila ona me je dojenju naučila

Noću pored bešike budna je sjedila i spavanju me učila

Jednu riječ, dvije riječi na jezik mi stavljala govoru me učila

Za ruku me uzela, i korak po korak hodati naučila

Postojanje svoje postojanju njenom dugujem, zato dok postojim jako voljet ću je ja

3. Uloga žene u osiguranju spokoja i mira porodičnog okruženja

4. Uloga supruge u savjetovanju i saradnji

Hazreti Ali, mir s njim, u odgovoru na pitanje Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kako je vidio i doživio hazreti Fatimu, mir s njom, je rekao: “Ona je najbolji pomagač u pokornosti Allahu.”

5. Uloga žene kao faktora koji korigira i ispravlja društvo

Majka je ta koja vatru bijesa i ljutnje oca prema djeci gasi vodom svoje ljubavi i blagosti.

6. Majka ka uzor vjere i imana

7. Majka kao uzor borbe protiv nepravde i tlačenja i otpora kršiteljima Božijih zakona i prava drugih ljudi

8. Majka kao očitovanje čistote, čednosti i svetosti

9. Majka kao očitovanje ljepote, umjetnosti i suptilnosti

10. Majka kao činilac koji približava Uzvišenom Bogu

Iz majčina okrilja čovjek stasava, odgaja se i uzdiže na miradž.

“Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi.(Al Imran, 35.)

11. Uloga u izgradnji zdrave ljudske zajednice

Upravo su zbog ovoga psiholozi i sociolozi nazvali period djetinjstva “temeljem društvenog života čovjeka”.

12. Uloga žene kao kćerke

Naravno pored ovih nabrojanih primjera postoje na desetine drugih na koje Kur'an ukazuje i koji su potanko i opširno pojašnjeni u sunnetu Božijeg Poslanika.

Nadamo se da ćemo, pozivajući se na Kur'an, izvornu ljudsku prirodu i razum našim ženama muslimankama moći ponuditi savršene uzore zdrave zajednice, uzore koji će popravljati stanje u društvu, uzore koji će biti progresivni i aktivni na svim društvenim poljima i  životnim prilikama. Potrebno je slogan “mi možemo” istinski realizirati i pretvoriti ga u slogan “mi smo uspjeli”,  a ako budemo vjerovali u to taj dan neće biti daleko.

Es-Selamu alejkum va rahmetullahi ve berekatuhu!