Fezze, sluškinja hazreti Zehre, zaostala je za karavanom hadžija i našla se sama zalutala u pustinji.

Osoba po imenu Abdullah Mubarek koji je također zaostao za karavanom kaže:

“Vidio sam ženu samu u pustinji. Jašući na kamili otišao sam do nje i na svako pitanje koje bi joj postavio odgovarala mi je kur'anskim ajetima.”

Obratio sam joj se riječima: “Ko si ti?”

Žena mi je odgovorila: “I reci selam na vas pa ćete brzo saznati.” (sura Zuhruf, 89.)

Abdullah je shvatio da je trebao prvo nazvati selam.Abdullah reče: “Nazvao sam joj selam, a potom rekao: ‘Šta radiš ti ovdje?’”

Žena reče: “I koga Allah uputi niko ga ne može u zabludu dovesti.” (Zumar, 38.)

Shvatio sam da je izgubila put.Abdullah reče: “Da li si čovjek ili džin?”

Žena reče: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite…” (Araf, 31.)

Shvatio sam da je od ljudi.

Abdullah reče: “Odakle dolaziš?”

Žena reče: “Dozivaju se iz daleka mjesta.” (Fussilat, 44.)

Shvatio sam da dolazi iz daleka.

Abdullah reče: “Gdje ideš?”

Žena reče: “Allah je propisao obaveznim hadž za one koji su u mogućnosti.” (Ali Imran, 97.)

Sahvatio sam da ide u Mekku.

Abdullah reče: “Kada si se odvojila od karavana?”

Žena reče: “I mi smo stvorili Nebesa i zemlju za šest dana.” (Enbija, 8.)

Shvatio sam da je šest dana proteklo od kako je zaostala za karavanom.

Abdullah reče: “Da li bi nešto jela?”

Žena reče: “I nismo ih učinili mrtvim tjelima koji ne jedu hranu.” (Kaf, 38.)

Shvatio sam da ima želju za hranom.

Abdullah reče: “Požuri, brzo dođi!”

Žena reče: “Allah nikoga ne opterećuje mimo mogućnosti njegovih.” (Bekare, 286.)

Shvatio sam da je umorna i nema snage da hoda.

Abdullah reče: “Uzjaši na kamilu iza mene.”

Žena reče: “Ako bi na Zemlji i Nebu bilo boga osim Boga jednoga, došlo bi do fesada.”

Shvatio sam da se stidi sjesti iza mene. Sišao sam i sjeo je samu na kamilu.

Kada je uzjahala reče: “Neka je slavljen Onaj koji nam je omogućio sve ovo.” (Zuhruf, 13.)

Abdullah dalje prenosi: “Kada smo došli do karavana rekao sam joj: ‘Da li imaš ikoga bliskog u karavani?’”

Žena reče: “O Davude, Mi smo te učinili halifom na Zemlji. (Sad, 26.)

Muhammed je samo poslanik. (Ali Imran, 144.)

O Jahja, uzmi Knjigu svom snagom. (Merjem, 12.)

O Musa, zaista sam ja Allah.” (Kasas, 30.)

Abdullah kaže: “Shvatio sam da su osobe po imenu Davud, Muhammed, Jahja i Musa u karavani i da su joj oni bliski. Zovnuo sam ih i došla su četiri mladića. Potom sam upitao: ‘Šta ti dođu ove osobe?’”

Žena reče: “Bogastvo i djeca su ukras na ovome svijetu.” (Kaf, 46.)

Shvatio sam da su to njeni sinovi. Kad su prišli njoj ona reče: “O oče moj, uzmi ga u najam, najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana.” (Kasas, 26.)

Shvatio sam da im govori da mi daju nadoknadu. Oni mi dadoše nešto novca.

Žena reče: “Allah će umnožiti onome kome On želi.” (Bekere, 261.)

Shvatio sam da im govori da mi daju više. Oni su mi dali još novca. Upitao sam ih: “Ko je ova žena”, i oni mi rekoše: “Naša majka je Fezze  i bila je služavka hazreti Fatimi. Ima dvadeset godina kako ne govori ništa sem Kur'ana.”

 

Prevela: Mediha Imamović