Dužnosti koje se odnose na jelo

A – Dopuštenost hrane

Kur'an: Hranite se dopuštenim i čistim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate.

Hadis:

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko jede dopušteno, melek stane iznad njegove glave i moli oprost za njega sve dok ne završi s jelom svojim.“

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjernik je kao pčela: jede šta je čisto i daje od sebe šta je čisto.“

 

B – Izbjegavanje zabranjenog

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, da neko od vas uzme… zemlje i stavi je u usta svoja bolje mu je nego da u usta svoja stavi ono šta mu je Bog zabranio.“

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog je zabranio Džennetu da u nj uđe tijelo hranjeno zabranjenim.“

5. U djelu ‘Uddetu-d-Da'i prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Robovanje Bogu s jedenjem zabranjenog je poput gradnje na pijesku.” – A rečeno je i “na vodi”.

 

C – Klonjenje jedenja iz zlatnog i srebrenog posuđa

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zlatno i srebreno posuđe koriste oni koji ne vjeruju čvrsto.“

 

D – Izbjegavanje jela za sofrom za kojom se pije opojno piće

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko vjeruje u Boga i Sudnji dan neka ne jede sa sofre za kojom se pije opojno piće.“

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko vjeruje u Boga i Sudnji dan neka ne sjeda za sofru za kojom se pije opojno piće.“

 

Dužnosti pri jelu

A – Potvrda ranog doručka i zabrana njegova izostavljanja

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko želi vječnost – a nema vječnosti (osim vječnosti Boga!)  – neka rano doručkuje, nosi dobru obuću, oblači lahak ogrtač i što rjeđe se sastaje sa ženama.“

 

B – Naglašavanje večere i odvraćanje od njezina izostavljanja

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne ostavljajte večeru, pa makar bila šaka hurmi, jer njezino izostavljanje donosi brzo starenje.“

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Večerajte, makar bila šaka najlošijih hurmi jer izostavljanje večere uzrokuje starost.“

 

C – Dnevni obrok

12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko u toku dana uzima jedan obrok – nije gladan; ko uzima dva obroka – nije pobožan, a ko uzima tri obroka – vežite ga sa stokom!“

13. U djelu Šu'abu-l-iman prenosi se od Aiše: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., me vidio gdje jedem dva puta u toku dana pa mi je rekao: ‘O Aiša, Ovaj svijet si želucem svojim uzela! Više od jednog obroka svaki dan je rasipanje, a Bog ne voli rasipnike!“

 

Razmatranje hadisa o obrocima hrane

Hadisi iz ovog poglavlja, kao što se vidi, podijeljeni su u pet skupina:

1. Hadisi kojima se preporučuje uzimanje dva obroka hrane, ujutro i navečer, na osnovu kur'anskog govora o ishrani stanovnika Dženneta.

2. Hadisi kojima se potvrđuje važnost doručka, a zabranjuje njegovo izostavljanje.

3. Hadisi kojima se potvrđuje važnost večere, a zabranjuje njezino napuštanje, posebno starijim osobama.

4. Hadisi kojima se potvrđuje potreba uzimanja jednog obroka tokom dana.

5. Hadisi kojima se preporučuje uzimanje tri obroka u dva dana.

Na prvi pogled čini se da su ovi hadisi međusobno suprotstavljeni, ali njihovim dubljim promišljanjem postaje očito da se hadisi prve tri skupine ne isključuju međusobno, nego, naprotiv, oni jedni druge podupiru: prva skupina preporučuje dva obroka, ujutro i navečer, dok druga i treća zabranjuju napuštanje doručka i večere.

Također, ni četvrta skupina hadisa ne protivrječi prethodnim, jer ustanovljava da je jedan obrok na dan sasvim dovoljan, dok prethodni hadisi preporučuju dva obroka, ujutro i navečer.

Hadis kojim se preporučuju tri obroka u dva dana ima slab lanac prenosilaca, jer je preuzet iz djela o liječenju koje se pripisuje Imamu Rizi, mir s njim, ali njegova vjerodostojnost nije utvrđena. Osim toga, ni smisao tog hadisa je slab, jer njime se oslovljava Me'mun al-Abbasi pa je posve moguće da se spomenuta preporuka, odnosila isključivo na njega.

Značenje pobrojanih hadisa jeste da je uzimanje dva obroka, ujutro i uvečer, korisno za održavanje tjelesnog zdravlja. I stanovnici Dženneta – ti vječnoboraveći u Kući mira – uzimaće hranu u označeno doba: …I u džennetskim baščama će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.