Sejjid Muhammed Bakir Sadr
Historijski zakoni u Kur'anu
Sa engleskog preveo: Eldin Hasanović
Izdavač: Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar, 2011. god.

 online čitanje