Knjiga Krajnji cilj muridovih želja sadrži tri poglavlja. Prvo govori o vrijednosti znanja i o tome kako Kur'an gleda na znanje. Navode se brojni ajeti i predaje koje podstiču na sticanje znanja, kao brojni ajeti i hadisi koji govore o neznanju. Nakon ovog poglavlja ukazuje se na obaveze učitelja, koje se granaju na formalne i duhovne. Napomenute su duhovne obaveze koje učitelj treba ispuniti da bi podučavanje i odgajanje bilo ispravno. Naglašana je neophodnost da učitelj bude stručnjak za oblast kojoj podučava, te da bude kadar prepoznati nadarenost i umijeće svojih učenika, kako bi ih mogao uspješno usmjeriti pravcem za koji pokazuju sklonosti. Sljedeća u nizu osobina koje krase učitelja jeste umijeće da žustro i usmjeravajući odgovara na pitanja koja se otvaraju pred učenikom u njegovim nastojanjima oko sticanja znanja. U završnom poglavlju podrobno su opisane obaveze učenika prema nauci, učenjaku i učitelju.