1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kruška oživljava srce.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kruška izbistrava srce i ublažava bolove u trbuhu.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Jedite krušku, jer ona čisti srce i umiruje bolove u stomaku uz Allahovu, dž.š., pomoć.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Kruška ojačava i čisti želudac i osnažuje ga, ona i dunja podjednako. Kruška je korisnija ako se pojede na pun želudac nego ako se pojede na prazan. Ko bude osjećao težinu želuca neka pojede krušku – a to znači na pun želudac.”[4]

5. Tibbu-l-eʼimmeti – prenosi se od El-Halebijja: “Imam Sadik, mir s njim, je čovjeku koji mu se požalio na bol koji osjeća u srcu rekao da jede krušku!”[5]


[1] Mustedreku-l-wesāʼili, sv. 16, str. 405, hadis 20345, zabilježen iz knjigeṬibbun-Nebijji, ṣ.a.v.a.

[2] El-H̱iṣāl, str. 632, hadis 10, prenesen od Ebū Beṣīra i Muḥammeda ibn Muslima, koji ga prenose od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; Tuḥafu-l-ʻuqūl, str. 122, a u ovoj predaji stoji: “njegove bolove”, umjesto “bolove u trbuhu”; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 379, hadis 1265; El-Biḥār, sv. 66, str. 168, hadis 6.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 358, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 371, hadis 2296, a obje ove predaje prenosi Ebū Beṣīr; El-Biḥār, sv. 66, str. 174, hadis 32.

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 358, hadis 2; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 379, hadis 1266, a u ovoj predaji stoji samo do riječi: “… i dunja”; El-Biḥār, sv. 66, str. 177, hadis 37.

[5]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 135.