Opisujući zahide (isposnike) u razgovoru koji se vodio na Miradžu, Uzvišeni Bog je u jednom dijelu tog opisa rekao:

“O Ahmede, lica zahida su požutjela od… posta.”

Predaje

Imam Ali, mir s njim: “Koliko je samo onih što poste a da od svoga posta nemaju ništa osim žeđi i gladi. Koliko je samo onih koji na namazu stoje noću a da od svoga namaza nemaju ništa osim nespavanja i umora. Bolji je od toga san razumnih i njihovo jedenje.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Post je jedan od dva načina brige o zdravlju.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Post tijela jeste suzdržavanje od hrane voljom i izborom, zbog straha od Božije kazne (koja slijedi nepokorne).”

Imam Ali, mir s njim: “Post je ispit iskrenosti kod stvorenja.”

 

Pojašnjenje

Slijedi u kontekstu Božijih riječi: “Šutnja i post”. Tamo ćemo također navesti ajete i hadise koji podupiru isto značenje.


[1] Vesāil, 1/72, rivajet 161.

[2] El-Gurer ve durer, poglavlje o postu.