Ljubav prema domovini

1. Imam Ali: “U plemenitost čovjeka spada plač nad životom koji je prošao, ljubav prema domovini i čuvanje starih prijateljstava.”Biharul-Envar, 74/264/3.

2. Sefinetul-Bihar: “Ljubav prema domovini dio je vjerovanja.”[1]

Odbrana domovine

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allahu, s.v.t., mrzak čovjek čiju kuću napadnu a on se ne bori.”[2]

4. Imam Ali: “Borite se protiv njih prije nego li oni zarate protiv vas. Boga mi, nijedan narod nije bio napadnut duboko u svom teritoriju a da nije ponižen. Ali, vi to prepuštate jedni drugima i okanili ste se pomaganja sve dok ne bude izvršen prepad na vas i vaša ognjišta budu zauzeta.”[3]

Tuđina i domovina

5. Imam Ali: “Bogatstvo u tuđini je domovina, a siromaštvo u domovini tuđina.”[4]

6. Imam Ali: “Nijedan grad za tebe nije dostojniji od drugog grada, najbolji grad jeste onaj koji te trpi (omogućava život).”[5]

[1]Sefinetul-Bihar, 8/525.

[2]‘Ujune Ahbare Rida, 2/28/24.

[3]Staza rječitosti,govor 27.

[4]Staza rječitosti,izreka 56.

[5]Staza rječitosti,izreka 442.