Iskrenost

O vjernici, budite bogobojazni i budite s onima koji su iskreni![1]

Pogledati sljedeće ajete: El-Maida, 119; Jusuf, 70; El-Enbija, 63; El-Ahzab, 23 i 24; Ez-Zumer, 33 i El-Hašr, 8.

1. Poslanik s.a.v.a.: “Budite iskreni, zaista je iskrenost Džennetska kapija.”[2]

2. Imam Ali: “Iskrenost je podudaranje govora sa božanskom prirodom, laž predstavlja udaljavanje govora od božanske prirode.”[3]

3. Imam Ali: “Iskrenost je jezik istine.”[4]

4. Imam Ali: “Iskrenost te spašava, iako je se plašiš, laž te uništava iako misliš da je sigurna.”[5]

5. Imam Ali: “Iskrenost je dobro za svaku stvar, laž je zlo za svaku stvar.”[6]

6. Imam Ali: “Iskrenost je povjerljivost, laž je izdaja.”[7]

7. Imam Ali: “Čovjek je vrijedan u visini svoga entuzijazma, a iskrenost je u mjeri njegove čovječnosti.”[8]

8. Imam Ali: “Vjerovanje je davati prednost istini kada ti šteti, nad laži, kada ti koristi.”[9]

9. Imam Bakir: “Prije govora naučite se iskrenosti.”[10]

10. Imam Sadik: “Iskrenost je moć.”[11]

11. Imam Sadik: “Čiji jezik je iskren, djela su mu čista.”[12]

Iskreni

12. Imam Ali: “Iskreni je na visini izbavljenja i dostojanstva, a lažac je na ivici poniženja i propasti.”[13]

13. Imam Sadik: “Ne dozvolite da vas prevari namaz i post drugih, usljed toga što se nekada čovjek ushiti namazom i postom do te mjere da ukoliko ih napusti obuzme ga strah. Već, ispitajte ih na iskrenosti i povjerljivosti.”[14]

14. Imam Sadik: “Od iskrenosti bolji je njen govornik, a od dobrog djela bolji onaj koji ga čini.”[15]

Najiskreniji govor

Allah će vas – nema drugog boga osim Njega – sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije?[16]

15. Imam Ali: Kada je upitan: “Koji govor je najistinitiji?” Odgovorio je: “Svjedočenje da nema boga osim Allaha.”[17]

16. Imam Ali: “Najistinitiji govor jeste onaj kojeg govori stanje.”[18]

 

[1] Et-Tewba, 119.
[2] Tarihe Bagdad, tom XI, str. 82.
[3] Gurerul-Hikem, 1553.
[4] Gurerul-Hikem, 275.
[5] Gurerul-Hikem, 1118.
[6] Gurerul-Hikem, 1115.
[7] Gurerul-Hikem, 15.
[8] Staza rječitosti, mudrost 47.
[9] Staza rječitosti, mudrost 458.
[10] Kafi, 2/104/4.
[11] Biharul-Envar, 78/269/109.
[12] El-Kafi, 2/104/3.
[13] Staza rječitosti, govor 86.
[14] El-Kafi, 2/104/2
[15] Emalije Tusi, 223/385.
[16] En-Nisa, 87.
[17] Biharul-Envar, 77/387/1.
[18] Gurerul-Hikem, 3206.