Pokuđenost prijevare

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko prevari brata muslimana uskratit će mu Allah, dž.š., blagodati opskrbe, upropastit će mu život i prepustit će ga samome sebi.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko proda robu s nedostatkom a da za to ne obavijesti kupca, uvijek će biti pod srdžbom Božijom i meleki će ga stalno proklinjati.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a., je prošao pored gomile pšenice, uvuče ruku u nju kad mu prsti osjetiše da je vlažna, tada reče: “Šta je ovo, o vlasniče pšenice?” Reče: “Pokisla je o Poslaniče.” Poslanik, s.a.v.a., mu reče: “Zašto je nisi stavio na vrh, pa da ljudi vide? Ko nas prevari nije od nas.”[3]

4. Imam Ali jednom od njegovih zapovjednika: “Zaista pronevjera najveća jeste pronevjera naroda, a prijevara najgnusnija jest prijevara vođa muslimanskih.”[4]

5. Imam Ali: “Ko ljude prevari u vjeri pa on je neprijatelj Boga i Njegovog Poslanika.”[5]

6. Imam Sadik: “Nije od nas ko nas prevari.”[6]

7. Imam Kazim prošao je jednom prilikom pored Hišama ibn-Hakema koji je u sjeni prodavao sabiriju (ili hurme ili fino pletene žičane košulje) i rekao mu:“Hišame, prodavanje u sjeni je prijevara, a prijevara nije dozvoljena.”[7]

[1]Biharul-Envar, 76/365/30.

[2]Kenzul-‘Ummal, 9501.

[3]Et-Tergibu vet-Terhib, 2/571/2.

[4]Staza rječitosti, Pismo 26.

[5]Gurerul-Hikem, 8891.

[6]El-Kafi, 5/160/1.

[7]El-Kafi, 5/160/6.