Želja za susretom

1. El-Mehedžetul-Bejda’: U hadisu se kaže da je Davudu, a.s., Allah, s.v.t., objavio: “O Davude, stvorio sam srca onih koji žude za Mnom od Svojeg zadovoljstva i stavio sam ih u okrilje svjetla Moga lica…” Davud, a.s., reče: “Čime su postigli takav položaj kod Tebe?” Allah, s.v.t., reče: “Lijepim mišljenjem o Meni, suzdržavanju od Dunjaluka i dunjalučara, osamljivanju sa Mnom i povjeravanju Meni. Zaista je ovo položaj do kojeg ne stižu osim onih koji se odreknu Dunjaluka i dunjalučara, i koji uopće ne spominju to dvoje, i koji su posvetili srce Meni i Mene su izabrali između svih stvorenja.”[1]

2. El-Mehedžetul-Bejda’: “O Davude, kada bi znali oni koji su Mi okrenuli leđa kako ih očekujem, i koliko sam blag prema njima, i koliko želim da se prođu grijeha, umrli bi od želje prema Meni i raspali bi se od ljubavi prema Meni.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a., u dovi: “Tražim od Tebe zadovoljstvo u određenju, lijep život nakon smrti, užitak gledanja u Tvoje lice i želju da Te vidim i sretnem.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko voli susret s Allahom, Allah voli susret s njim. Kome je mrzak susret s Allahom, Allahu je mrzak susret s njim.”[4]

5. Imam Ali u pismu upućenom Egipćanima: “Želim susret s Allahom i očekujem dobivanje dobre nagrade.”[5]

6. Imam Ali: “Ko voli susret s Allahom, s.v.t., zaboravit će Dunjaluk.”[6]

[1]El-Mehedžetul-Bejda’, 8/59-61.

[2]El-Mehedžetul-Bejda’, 8/62.

[3]Mekarimul-Ahlak, 2/31/2069.

[4]Kenzul-‘Ummal, 42121.

[5]Staza rječitosti,pismo 62.

[6]Gurerul-Hikem, 8425.