Vrijednost znanja

1. Kur'an: Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!”[1]

2. Kur'an: Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. A Allah dobro zna ono što radite.[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Grijeh učenog je jedan, a neukog dva.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Znanje je poglavar svih dobara, a neznanje vođa svih zala.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Traženje znanja je farz za muslimana svakog (…) njime se pokorava i robuje Gospodaru, njime se spaja rodbina, razlikuje dozvoljeno od harama. Znanje je vođa djelu, i djelo ga slijedi. Njime se inspirišu sretnici a lišeni su od njega nesretnici.”[5]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Najvrijedniji čovjek jeste onaj koji ima najviše znanja, a najmanje vrijedi onaj čovjek koji ima najmanje znanja.”[6]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbliži ljudi stepenu vjerovjesništva jesu učenjaci i mudžahidi.”[7]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Vagat će se na Sudnjem danu mastilo učenjaka i krv šehida, pa će preteći mastilo učenjaka nad krvi šehida.”[8]

8. Imam Ali: “Vrh vrlina jeste znanje, cilj vrlina jeste znanje.”[9]

9. Imam Ali: “Znanje je vodič, djelo kočijaš, a nefs je jogunasta jahalica.”[10]

10. Imam Ali: “Znanje je svjetiljka razuma.”[11]

11. Imam Ali: “Znanje je dobar vođa.”[12]

12. Imam Ali: “Znanje je najčasnijeg plemenitog porijekla.”[13]

13. Imam Ali: “Znanje je izgubljena stvar vjernikova.”[14]

14. Imam Ali: “Dovoljno je znanju časti da ga prisvaja i onaj koga ono ne uljepšava i razveseli se kada mu se pripiše, i dovoljno je neznanju pogrde da ga se odriče i onaj kod koga se nalazi.”[15]

15. Imam Ali: “Nema blaga vrijednijeg od znanja.”[16]

16. Imam Ali: “Nema časti kao što je znanje.”[17]

17. Imam Ali: “Svaki sud punjenjem postaje tijesan osim posude znanja, zaista ona punjenjem postaje prostranija.”[18]

18. Imam Ali: “Kada Allah dž.š. prezre roba uskrati mu znanje.”[19]

19. Imam Ali: “Znanje je život.”[20]

20. Imam Ali: “Zaista je znanje život srca, i svjetlo očima sljepim i snaga tijelima slabim.”[21]

21. Imam Ali Kumejlu kada ga je uzeo za ruku i odveo u groblje i kada su izašli iz grada on duboko uzdahnu i reče: “O Kumejle, znanje je bolje od imetka. Znanje čuva tebe a ti čuvaš imetak. Imetak se umanjuje trošenjem, dok se znanje umnožava dijeljenjem. I učinak imetka nestaje kako imetak presahnjuje.”[22]

22. Imam Ali: “Oni koji gomilaju imetak propali su za života, a učenjaci ostaju dok je vremena, tijela su njihova nestala, a likovi njihovi egzistiraju u srcima.”[23]

23. Imam Ali: “Učenjak je živ pa iako je umro, a neznalica je mrtav pa iako živi.”[24]

24. Imam Bakir: “Zaista srce u kojem nema ništa od znanje jeste poput srušene kuće za koju nema graditelja.”[25]

25. Imam Sadik: “Zaista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika.”[26]

Prednost znanja nad ibadetom

26. Poslanik, s.a.v.a.: “Malo znanja bolje je od mnoštva ibadeta.”[27]

27. Poslanik, s.a.v.a.: “San sa znanjem bolji je od namaza sa neznanjem.”[28]

28. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je prednost učenog nad onim koji čini ibadet kao prednost 29. Sunca nad zvijezdama, a prednost onoga koji čini ibadet nad onim koji to ne čini jeste poput prednosti Mjeseca nad zvijezdama.”[29]

30. Poslanik, s.a.v.a.: “Bolje je jedan sahat kojeg učenjak provede sjedeći u razmišljanju o svojim djelima nego li sedamdeset godina ibadeta koje čini pobožan čovjek.”[30]

31. Poslanik, s.a.v.a.: “Prednost učenog nad pobožnim je do sedamdeset stepeni, između svakog stepena je udaljenost od sedamdeset godina jahanja. Usljed toga što šejtan izmisli novotariju ljudima, pa je vidi učenjak i odvrati od nje, dok je abid posvećen ibadetu niti je svjestan novotarije niti je prepoznaje.”[31]

32. Poslanik, s.a.v.a.: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je duša Muhamedova! Jedan učenjak teži je Iblisu od hiljadu pobožnjaka. Usljed toga što je pobožnjak pobožan za sebe a učenjak misli za druge.”[32]

33. Imam Bakir: “Jedan sahat naučne rasprave bolji je od cjelonoćnog namaza.”[33]

34. Imam Bakir: “Učenjak koji se koristi svojim znanjem, bolji je od sedamdeset hiljada pobožnih ljudi.”[34]

Smrt učenjaka

35. Poslanik, s.a.v.a.: “Smrt učenjaka je nenadoknadiva nesreća i nezacjeliva rana, on  je zvijezda koja je utrnula, lakša je smrt jednog plemena nego li smrt jednog učenjaka.”[35]

Gledanje u lice učenjaka je ibadet

36. Poslanik, s.a.v.a.: “Prijateljski gledati u lice učenjaka, jeste ibadet.”[36]

37. Imam Sadik kada je upitan o riječima poslanikovim da je gledanje u lica učenjaka ibadet: “To je učenjak koji kada ga pogledaš podsjeti te na Ahiret, a ko bude suprotan od toga pa gledanje u njega je zlodjelo.”[37]

Poticaj na traženje znanj

38. Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite znanje pa makar i u Kini, zaista je traženje znanja obaveza za svakog muslimana.”[38]

39. Poslanik, s.a.v.a.: “Traženje znanja obaveza je za svakog muslimana, znajte, zaista Allah voli tražitelje znanja.”[39]

40. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko zarad sticanja znanja ne otrpi poniženje jedan sahat, ostaje vječno u poniženju neznanja.”[40]

41. Poslanik, s.a.v.a.: “Dva su nezasita, koje ne može zasititi ono što traže: tražitelj znanja i tražitelj Dunjaluka.”[41]

42. Imam Sadik: “Kada bi ljudi znali kako je vrijedno traženje znanja tražili bi ga pa makar morali krv iz scra dati i gaziti morskom pučinom.”[42]

Tražitelj znanja

43. Poslanik, s.a.v.a.: “Tražitelj znanja među neznalicama je poput živog čovjeka među mrtvacima.”[43]

44. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada smrt dođe tražitelju znanja i on u takvom stanju umre, pa on je šehid.”[44]

45. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko traži znanje on je na Božijem putu sve dok se ne vrati.”[45]

46. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko traži znanje pa on je poput onoga koji danju posti a noću ibadeti. Zaista je jedno poglavlje iz nauke koje čovjek nauči bolje za njega od toga da brdo Ebu Kubejs bude od zlata i da ga on utroši na Božijem putu.”[46]

47. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko traži znanje Allah njegovu opskrbu uzima za svoju obavezu.”[47]

48. Poslanik, s.a.v.a.: “Tražitelj znanja je tražitelj milosti, tražitelj znanja je stup islama, i nagrada će mu biti data skupa sa vjerovjesnicima.”[48]

49. Poslanik, s.a.v.a.: “Meleki šire svoja krila za tražitelja znanja i traže oprost za njega.”[49]

50. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko prođe putem radi traženja znanja, Allah će ga provesti putem do Dženneta.”[50]

51. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude u potrazi za znanjem, Džennet je u potrazi za njim.”[51]

52. Poslanik, s.a.v.a.: “Za tražitelja znanja svaka stvar moli za oprost, pa čak i ribe u moru, insekti u zemlji i grabežljivice i stoka na kopnu.”[52]

53. Imam Ali: “Kome dođe smrtni čas a on bude u stanju traženja znanja, pa između njega i vjerovjesnika samo je jedan stepen.”[53]

Poučavanje

54. Isa: “Ko bude znao, i bude po tome radio, i bude poučio, bit će uvršten među važne u Uzvišenom svijetu umnih inteligencija.”[54]

55. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja milostinja jeste da čovjek nauči znanje pa da njime pouči svoga brata.”[55]

56. Poslanik, s.a.v.a.: “Svaki čovjek kojem je Allah dao znanje a on ga sakrije u stanju kada ga zna, susrest će Allaha, dž.š., na Sudnjem danu zauzdan uzdama od vatre.”[56]

57. Imam Ali: “Allah nije obavezao neznalice da uče a da prije toga nije obavezao učene da poučavaju.”[57]

58. Imam Ali: “Svaka se stvar udjelivanjem umanjuje osim znanja.”[58]

59. Imam Bakir: “Ko drugog pouči znanju da bi ga uputio, ima nagradu poput onoga koji u skladu sa tim znanjem radi, a da se ne umanjuje nagrada onima koji rade.”[59]

60. Imam Sadik: “Svaka stvar ima zekjat, a zekjat znanja jeste da ga se pouči onima kojima treba.”[60]

Vrijednost učitelja

61. Tenbihul-Havatir: “Objavio je Allah, dž.š., Musa: “O Musa, nauči ono što je dobro i pouči time ljude, zaista Ja osvjetljavam mezare učiteljima dobra i onima koji o njima stiču znanja, da se u njima ne bi plašili i da ne bi osjetili usamljenost.”[61]

62. Poslanik, s.a.v.a.: “Da li da vas obavijestim o najdarežljivijem darežljivcu? Allah, dž.š., je najdarežljiviji darežljivac, a ja sam najdarežljiviji sin Ademov, a nakon mene najdarežljiviji od vas jeste čovjek koji se pouči znanju pa ga širi. Takav čovjek bit će proživljen na Sudnjem danu sam kao cio ummet, kao i čovjek koji se borio u ime Allaha, dž.š., sve dok ne pogine.”[62]

63. Imam Bakir: “Za učitelja dobrih stvari mole se za oprost životinje na zemlji, ribe u moru i sve malo i veliko u zemlji i na nebesima Božijim.”[63]

Učenje u ime Boga i za drugog sem Boga

64. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko traži znanje u ime Allaha neće naučiti nijedno novo poglavlje iz njega a da mu prema sebi ne poraste osjećaj vlastite beznačajnosti, prema ljudima poniznost, prema Bogu strah, u vjeri trud. Takav će se čovjek okoristiti znanjem zato ga treba steći. Ko traži znanje radi ugleda kod ljudi i položaja kod vladara, neće naučiti nijedno novo poglavlje iz njega a da mu prema sebi ne poraste osjećaj veličine, prema narodu uzdizanje, prema Bogu nehajnost, od vjere udaljenost. Takav čovjek nema koristi od znanja, i on se mora usteći od stjecanja dokaza protiv sebe, i kajanja i prezrenosti na Sudnjem danu.”[64]

65. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko traži znanje da bi varao ljude neće osjetiti džennetskog mirisa.”[65]

66. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko stiče znanje radi nekog drugom osim Allaha, prebivalište će mu biti Džehennem.”[66]

67. Imam Ali: “Uzmite od znanja ono što vam se pokaže, i čuvajte se od toga da ga stičete radi sljedeće četiri stvari: radi hvaljenja pred učenjacima, radi prepiranja s neznalicama, radi samopokazivanja na skupovima ili radi privlačenja pažnje ljudi k sebi da bi im postao poglavar.”[67]

68. Imam Sadik: “Ko uči poradi Allaha, i radi poradi Allaha, i poučava poradi Allaha u nebeskim će svjetovima biti spominjan kao velikan, i bit će rečeno: Učio je radi Allaha, radio je radi Allaha i poučavao je radi Allaha!”[68]

Odabiranje učitelja

69. Mesih: “Uzmite istinu od neispravnih ljudi ali, ne uzimajte neistinu od ispravnih ljudi. I procjenjujte govor.”[69]

70. Poslanik, s.a.v.a.: “Znanje je vjera (din), namaz je din, zato gledajte od koga ćete uzeti to znanje.”[70]

71. Imam Ali: “Uzmite mudrost od onoga ko vam je donese, i gledajte šta je rečeno a ne ko je rekao.”[71]

72. Imam Kazim: “Ne stiče se znanje osim od produhovljenog učenjaka, a učenjaka prepoznajemo razumom.”[72]

Pravo učenika kod učitelja

73. Poslanik, s.a.v.a.: “Budite blagi sa onima koje poučavate i od kojih učite.”[73]

74. Imam Zejnul-Abidin: “Pravo tvoga učenika jest da znaš da te je Allah učinio njihovim osloncem u onome što ti je od znanja dao, i što ti je otvorio iz Njegovih riznica. Pa kada budeš dobar u poučavanju ljudi i ne budeš ih vrijeđao i ne budeš se srdio na njih uvećat će ti Allah znanje. Ukoliko im budeš sprječavao svoje znanje ili budeš prema njima osor kada od tebe traže da ih poučiš Božije je pravo da ti oduzme znanje i njegove koristi i da izgubiš mjesto u srcima ljudi.”[74]

75. Imam Sadik u vezi sa ajetom I ne okreći svoje lice prezrivo od ljudi: “Ljudi za tebe trebaju biti jednaki kada dolaze da traže znanje.”[75]

Pravo učitelja kod učenika

76. Poslanik, s.a.v.a.: “Trojici ljudi ne omalovažava pravo osim licemjer licemjerstva očiglednog: osjedelom čovjeku u islamu, pravednom predvodniku i učitelju dobra.”[76]

77. Imam Ali: “Od prava učenog čovjeka kod tebe jest da kada je među ljudima poselamiš sve a njega posebno, da sjedneš pred njega, da u njegovom prisustvu ne pokazuješ rukom ili migom oka, i da ne kažeš: Taj i taj je rekao da bi mu se suprotstavio, da pred njim nikoga ne ogovaraš, da u njegovom prisustvu ne šapćeš sa drugima, da ga ne hvataš za odjeću, da ne navaljuješ s pitanjima ako je umoran, da ti nije dosadno dugo sjedenje s njim, jer sjedenje s njim je poput stabla hurme s kojeg čekaš da ti nešto padne.”[77]

78. Imam Ali: “Podilaženje i zavidnost ne nalaze se kod vjernika osim u traženju znanja.”[78]

79. Imam Zejnul-Abidin: “Pravo onog koji te predvodi znanjem jest veličanje njega, uvažavanje njegovih sjednica, pažljivo slušanje njega i interesiranje za njim. Ne bi trebao podizati svoj glas prema njemu. Nikad ne bi trebao odgovoriti nekome koji njega pita o nečemu, tako da on bude taj koji će odgovoriti. Ne bi trebao govoriti nikom na njegovoj sjednici, niti ogovarati bilo koga. Ako neko govori loše o njemu u tvojoj prisutnosti, trebaš ga braniti. Trebaš sakriti njegove propuste i učiniti poznatim njegove vrline. Ne bi trebao sjediti s njegovim neprijateljem niti neprijateljovati s njegovim prijateljem. Ako postupiš tako, Božiji meleki posvjedočit će ti da si otišao pravo njemu i učio znanje radi Boga – uzvišeno je Ime Njegovo! – a ne radi ljudi.”[79]

Poštovanje učenjaka

80. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pođe u susret učenjacima pošao je u susret meni, ko obiđe učenjake obišao je mene, ko sjedi s učenjacima sjedio je sa mnom, a ko sjedi sa mnom kao da je sjedio sa mojim Gospodarem.”[80]

81. Imam Ali: “Kada vidiš učenjaka budi mu sluga.”[81]

82. Imam Ali: “Ko ukaže poštovanje učenjaku pa ukazao je poštovanje svome Gospodaru.”[82]

Šta učenik mora poštovati

83. Hidr, a.s., reče Musa: “O Musa, ukoliko želiš znanje isključivo se njemu posveti, jer zaista znanje pripada onome ko mu se posveti.”[83]

84. Poslanik, s.a.v.a.: “Dok se u čovjeku ne upotpuni deset vrlina neće mu se upotpuniti razum: … dok je živ da se ne umori od traženja znanja.”[84]

85. Imam Ali: “Učenik se mora truditi u stjecanju znanja, da ga ono ne zamori i da ne smatra velikim ono šta zna.”[85]

86. Imam Ali: “Znanje stiče samo onaj koji ga dugo pohađa.”[86]

87. Imam Ali: “Ko puno razmišlja o onome šta uči znanje će mu biti[87] sigurno, i shvatit će ono što nije mogao shvatiti.”

Vrijednost učenjaka

88. Poslanik, s.a.v.a.: “Učenjaci su Božiji povjerenici među ljudima.”[88]

89. Poslanik, s.a.v.a.: “Prednost učenjaka nad drugima je poput prednosti vjerovjesnika nad njegovim ummetom.”[89]

90. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko kaže: ‘Ja sam učen’, taj je neznalica.”[90]

91. Imam Ali: “Učenjaci su vladari ljudi.”[91]

92. Imam Ali: “Učenjak je onaj koji se ne može zasititi znanja i koji se ne pravi da je zasićen znanjem.”[92]

93. Imam Ali: “Učenjak je onaj koji se ne umara od traženja znanja.”[93]

94. Imam Sadik: “Naši su učenjaci čuvari na granicama koje napada Iblis i njegovi zlobnici, sprečavajući ih da upadnu među nemoćne sljedbenike naše i stajući na put ovladavanja Iblisa i njegovih sljedbenika nad njima.”[94]

Plodovi znanja

95. Kur'an: I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. I zaista seAllaha boje od robova Njegovih – učeni. Allah je, doista, silan, i On prašta.[95]

96. Imam Ali: “Plod znanja je djelo po njemu.”[96]

97. Imam Ali: “Plod znanja jeste ibadet.”[97]

98. Imam Ali: “Plod znanja jeste iskrenost djela.”[98]

99. Imam Sadik: “Strah od Boga je baština znanja, a znanje je zraka spoznaje i srce vjerovanja, ko nema straha nije učenjak pa makar znao riješiti najveće naučne probleme, rekao je Allah: Zaista se između robova Allaha plaše učeni ljudi.[99]

Šta je dostojno jednog učenjaka

100. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko radi bez znanja ima više štete nego li koristi.”[100]

101. Poslanik, s.a.v.a.: “Pobožnjak bez razumjevanja (znanja) je poput magarca u mlinu.”[101]

102. Imam Ali: “Ko se postavi predvodnikom ljudi prije nego li druge čemu nauči mora sebe naučiti, odgoj ličnim primjerom treba prethoditi odgoju riječima, onaj koji uči i odgaja samoga sebe više zaslužuje poštovanje i uvažavanje od onoga koji uči i odgaja druge.”[102]

103. Imam Ali: “Učenjak treba provoditi u djelo ono što zna a zatim tražiti znanje o onome što ne zna.”[103]

104. Imam Ali: “Znanje je povezano sa djelom. Pa ko zna taj radi. Znanje poziva djelo, ukoliko mu se odazove ostaje u suprotnom odlazi od njega.”[104]

105. Imam Sadik: “Učen čovjek ne smije biti grub kada poučava niti osjećati prezir kada uči od nekog.”[105]

106. Imam Sadik: “Čovjek koji radi bez uvida jeste poput putnika koji se ne kreće putem, i jedino što mu brzina povećava jeste udaljenost.”[106]

Podsticaj na djelo u skladu sa znanjem

107. Poslanik, s.a.v.a.: “Budite iskreni prijatelji prema znanju, zaista je izdajstvo u znanju jednoga od vas žešće od izdajstva u imetku, zaista će vas Allah na Sudnjem danu pitati.”[107]

108. Poslanik, s.a.v.a.: “Težnja učenjaka jeste shvatanje a težnja neznalica jeste prenošenje.”[108]

109. Poslanik, s.a.v.a.: “Prepoznat će skupina džennetlija skupinu džehenemlija i upitat će ih: ‘Šta vas je otjeralo u vatru kada smo mi ušli u Džennet zahvaljujući vašem odgajanju i poučavanju?’ Odgovorit će im: ‘Zaista smo mi naređivali na dobro ali ga nismo činili.’”[109]

110. Imam Ali: “Ono što je ljude odvratilo od traženja znanja jeste činjenica da su puno puta vidjeli kako je malo učenih koji rade u skladu sa znanjem.[110]

111. Imam Ali: “Cio je Dunjaluk neznanje osim na mjestima gdje ima znanja, a cijelo je znanje dokaz (protiv učenog) osim onoga koje je provedeno u praksu.”[111]

112. Imam Ali: “Znanje bez djela je nezdravost, djelo bez znanja je zalutalost.”[112]

113. Imam Ali: “Leđa mi slomiše razvratni učenjak i neuki bogomoljac. Neznalica svojim bogomoljstvom obmanjuje ljude, a učenjak ih rastjerava svojom razvratnošću.”[113]

114. Imam Ali: “Kada čujete vijest razmišljajte o njoj da bi se toga pridržavali a ne da biste prenijeli. Zaista ima puno prenosioca znanja a malo onih koji ga se pridržavaju.”[114]

Pooštrenost sankcionisanja učenjaka

115. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su džehenemlije uznemirene vonjom učenjaka bez djela.”[115]

116. Imam Ali: “Nisu jednaki kod Allaha u kazni onaj koji zna i onaj koji ne zna. Neka okoristi Allah nas i vas onim što znamo i neka to učini iskrenim za Sebe, zaista On čuje i prihvata (dove).”[116]

117. Imam Ali: “Greška učenog čovjeka je poput brodoloma u kojem se dave putnici a i sam brod potanja.”[117]

118. Imam Sadik: “Zaista će On oprostiti sedamdeset grijeha neznalici prije nego li oprosti jednog grijeha učenom čovjeku.”[118]

119. Imam Sadik: “Najžešću kaznu imat će učenjak koji se uopće nije koristio znanjem.”[119]

120. Misbahuš-Šeri'ah: Objavio je Allah, dž.š., Davudu: “Zaista je najlakša stvar koju ću učiniti s učenjakom koji ne radi u skladu sa svojim znanjem teža od sedamdeset unutarnjih kazni. Izbacit ću mu iz srca slast sjećanja na Mene.”[120]

Loši učenjaci

121. Isa: “Kako može biti učenjak onaj koji daje prednost Dunjaluku nad Ahiretom, i koji se okrenuo Dunjaluku, i draže mu je ono što mu šteti od onoga što mu koristi?[121]

122. Isa: “Novac je bolest vjere a učenjak je doktor vjere. Pa kada vidite doktora da se u njega uvukla ta bolest, budite podozrivi prema njemu, i znajte da on nije iskren prema drugima.”[122]

123. Poslanik, s.a.v.a.: “Znajte, najgore zlo jesu zli učenjaci, a najbolje dobro jesu dobri učenjaci.”[123]

124. Poslanik, s.a.v.a.: “Kome se uveća znanje ali mu se ne uveća uputa, takvom se uvećala samo udaljenost od Boga.”[124]

125. Imam Sadik: “Prokletnik, prokletnik je učenjak koji slijedi nepravednog vladara, pomažući mu u nepravdi.”[125]

126. Imam Askeri u opisu loših učenjaka: “Oni su štetniji za naše slabe (ranjive) sljedbenike od vojske Jezidove za Husejna Ibn-Alija i njegove prijatelje. Oni su uzeli njihove živote i imetke a ovi loši učenjaci (…) u srca naših slabih sljedbenika ubacuju sumnju i čine da oni zalutaju.”[126]

Objašnjenje znanja

127. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su znanja tri: jasni znak ili pravedni propis ili postojani metod, više od toga nije neophodno.”[127]

128. Imam Sadik: “Znanje nije izobrazbom, zaista je znanje svjetlo koje se smjesti u srcu onoga koga Allah dž.š. želi uputiti, pa ukoliko želiš znanje prvo traži u sebi zbilju bogoslužja (ubudijjet) a znanje traži prakticiranjem znanja i traži od Boga razumjevanje i On će ti dati razumjevanje.”[128]

129. Imam Sadik: “Došao je čovjek Poslaniku, s.a.v.a., i upitao ga: ‘O Poslaniče, šta je znanje?’ Poslanik, odgovori: ‘Šutnja.’ Upita: ‘Šta je zatim?’ Odgovori: ‘Slušanje da bi se razumjelo.’ Upita: ‘Šta je zatim?’ Odgovori: ‘Čuvanje (pamćenje).’ Upita: ‘Šta je zatim?’ Odgovori: ‘Rad u skladu sa njim.’ Upita: ‘Šta je zatim o Poslaniče?’ Odgovori: ‘Širenje.’”[129]

Pokuđenost beskorisnog znanja

130. Poslanik, s.a.v.a., je govorio: “Bože, utječem Ti se od znanja koje ne koristi, i od nepokornog srca, i od dove koja se ne čuje, i od nezasitog nefsa.”[130]

131. Imam Ali: “Znaj da nema dobra u znanju koje ne koristi, i nema koristi u stjecanju znanja koje ne zaslužuje da bude stečeno.”[131]

132. Imam Kazim: “Ušao je Poslanik, u džamiju kad se tamo jedna skupina okupila oko nekog čovjeka. Reče: ‘Ko je to?’ Rekoše: ‘Veoma učen čovjek.’ Upita: ‘U čemu je učen?’ Rekoše: ‘Najbolje poznaje arapsku geneologiju, događaje, doba džahilijeta kao i arapske pjesme.’ Reče Poslanik, s.a.v.a.: ‘To je znanje koje ne šteti onome koji ga ne zna niti koristi onome ko ga zna.’”[132]

Vrste znanja

133. Poslanik, s.a.v.a.: “Postoje dvije vrste znanja: znanje o religijama i znanje o tijelima.”[133]

134. Poslanik, s.a.v.a.: “Znanje se ne može prebrojati, zato od svega uzmi ono najbolje.”[134]

135. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje znanje jeste ono koje je korisno.”[135]

135. Imam Ali: “Četiri su znanja: šerijatsko pravo za religije, medicina za tijelo, gramatika za jezik, astronomija za poznavanje vremena.”[136]

136. Imam Ali: “Najbolje znanje jeste ono koje te čini dobrim.”[137]

137. Imam Bakir: “Znaj, ne postoji znanje kao što je traženje sigurnosti, niti ima sigurnosti kao što je sigurnost srca.”[138]

138. Imam Sadik: “Kada bi samo bio bič nad glavama mojih prijatelja pa da steknu dobro znanje o dozvoljenom i zabranjenom.”[139]

Znanje ledunni (od Boga)

139. Poslanik, s.a.v.a.: “Unutarnje znanje jeste tajna od Božijih tajni i mudrost od Božijih mudrosti ubacuje ga u srca onih robova kojih On želi.”[140]

140. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada bi se plašili Allaha onako kako dostoji bili biste poučeni znanjem sa kojim nema neznanja.”[141]

141. Imam Bakir: “Ko radi u skladu s onim što zna naučit će ga Allah onome što ne zna.”[142]

Najučeniji ljudi

142. Poslanik, s.a.v.a.: “Najučeniji je čovjek onaj koji znanje drugih ljudi spoji sa svojim znanjem.”[143]

143. Poslanik, s.a.v.a. kada mu je rečeno: ‘Volio bih da budem najučeniji čovjek’: “Budi svjestan Boga biti ćeš najučeniji čovjek.”[144]

144. Imam Ali: “Najučeniji čovjek je onaj koji je pohlepan za znanjem.”[145]

Ograničenost tačnog znanja na Ehli-bejt

145. Imam Ali: “Kada biste sticali znanje sa izvora, i kada biste pili vodu sa zdenca, i kada biste dobro pohranjivali sa odgovarajućeg mjesta, i kada biste za put uzimali najasniji, i kada biste se kretali k Istini njenom stazom, sigurno bi vam putevi bili utrti i znakovi bi postali očigledni.”[146]

146. Imam Bakir rekao je Selemet Ibn-Kuhejlu i Hakemu Ibn-Utejbi: “Idite i na istok i na zapad i nećete naći tačnog znanja osim onoga što je od nas Ehli-Bejta.”[147]

[1]Ez-Zumer, 9.

[2]El-Mudžadele, 11.

[3]Kenzul-‘Ummal, 28784.

[4]Biharul-Envar, 77/175/9.

[5]Emalije Tusi, 488/1069.

[6]Emalije Saduk, 27/4.

[7]El-Mehedžetul-Bejda’,  1/14.

[8]Tefsir Ed-Durrul-Mensur, 3/423.

[9]Gurerul-Hikem, 5234.

[10]Tuhaful-‘Ukul, 208.

[11]Gurerul-Hikem, 536.

[12]Gurerul-Hikem, 837.

[13]Kenzul-Favaidi lil Keradžeki, 1/219.

[14]‘Ujune Ahbarer-Rida, 2/66/295.

[15]Munjetul-Murid, 110.

[16]El-Kafi, 8/19/4.

[17]Staza rječitosti, Izreka 113.

[18]Staza rječitosti, Izreka 205.

[19]Staza rječitosti, Izreka 288.

[20]Gurerul-Hikem, 185.

[21]Emalije Saduk, 493/1.

[22]Staza rječitosti, Izreka 147.

[23]Staza rječitosti, Izreka 147.

[24]Gurerul-Hikem, 1124.

[25]Emalije Tusi, 543/1165.

[26]El-Kafi, 1/32/2.

[27]El-Mehedžetul-Bejda’,  1/22.

[28]Munjetul-Murid, 104.

[29]Biharul-Envar, 2/19/49.

[30]Revdatul-Vaizin, 16.

[31]Revdatul-Vaizin, 17.

[32]Kenzul-‘Ummal, 27908.

[33]El-Ihtisas, 245.

[34]Ed-De’avat, 62/153.

[35]Kenzul-‘Ummal, 28858.

[36]Navadirur-Ravendijj, 11.

[37]Tenbihul-Havatir, 1/84.

[38]Kenzul-‘Ummal, 28697.

[39]El-Kafi, 1/30/1.

[40]‘Avalijul-Le’ali, 1/285/135.

[41]Kenzul-‘Ummal, 28932.

[42]‘Avalijul-Le’ali, 4/61/9.

[43]Kenzul-‘Ummal, 28726.

[44]Et-Tergib vet-Terhib: 1/97/16.

[45]Kenzul-‘Ummal, 28702.

[46]Munjetul-Murid, 100.

[47]Kenzul-‘Ummal, 28726.

[48]Kenzul-‘Ummal, 28769.

[49]Kenzul-‘Ummal, 28745.

[50]Emalije Saduk, 58/9.

[51]Kenzul-‘Ummal, 28842.

[52]Emalijel-Mufid, 29/1.

[53]Madžme’ul-Bejan, 9/380.

[54]Tenbihul-Havatir, 1/82.

[55]Munjetil-Murid, 105.

[56]Emalije Tusi, 377/808.

[57]Staza rječitosti, Izreka, 487.

[58]Gurerul-Hikem, 6888.

[59]Tuhaful-‘Ukul,  297.

[60]Tuhaful-‘Ukul,  364.

[61]Tenbihul-Havatir, 2/212.

[62]Et-Tergibu vet-Terhib, 1/119/5.

[63]Sevabul-E'amal, 159/1.

[64]Revdatul-Vaizin, 16.

[65]Mekarimul-Ahlak, 2/364/2661.

[66]Kenzul-‘Ummal, 29053.

[67]El-Iršad, 1/230.

[68]Emalije Tusi, 167/280.

[69]El-Mehasin, 1/359/769.

[70]Kenzul-‘Ummal, 28666.

[71]Gurerul-Hikem, 5048.

[72]Mustedrekul-Vesail, 11/258/12926.

[73]Munjetul-Murid, 193.

[74]‘Avalijul-Le’ali, 4/74/54.

[75]Munjetul-Murid, 185.

[76]Kenzul-‘Ummal, 43811.

[77]Kenzul-‘Ummal, 29363.

[78]Kenzul-‘Ummal, 29364.

[79]El-Hisal, 568/1.

[80]Kenzul-‘Ummal, 28883.

[81]Gurerul-Hikem, 4044.

[82]Gurerul-Hikem, 8704.

[83]Kenzul-‘Ummal, 44176.

[84]Tenbihul-Havatir, 2/112.

[85]Gurerul-Hikem, 6197.

[86]Gurerul-Hikem, 10758.

[87]Gurerul-Hikem, 8917.

[88]Kenzul-‘Ummal, 28675.

[89]Kenzul-‘Ummal, 28798.

[90]Munjetul-Murid, 137.

[91]Gurerul-Hikem, 507.

[92]Gurerul-Hikem, 1740.

[93]Gurerul-Hikem, 1303.

[94]El-Ihtidžadž, 1/13/7.

[95]El-Fatir, 28.

[96]Gurerul-Hikem, 4624.

[97]Gurerul-Hikem, 4600.

[98]Gurerul-Hikem, 4642.

[99]Misbahuš-Šeri’ah, 365.

[100]El-Mehasin, 1/314/621.

[101]Kenzul-‘Ummal, 28709.

[102]Biharul-Envar, 2/56/33.

[103]Gurerul-Hikem, 6196.

[104]Staza rječitosti, Mudrost, 366.

[105]Tenbihul-Havatir, 1/85.

[106]Emalije Saduk, 343/18.

[107]Emalije Tusi, 126/198.

[108]Kenzul-‘Ummal, 29337.

[109]Mekarimul-Ahlak, 2/364/2661.

[110]Gurerul-Hikem, 3895.

[111]Biharul-Envar, 2/29/9.

[112]Gurerul-Hikem, 1587.

[113]Munjetul-Murid, str. 181.

[114]Staza rječitosti, Mudrost 98.

[115]Biharul-Envar, 2/34/30.

[116]El-Iršad, 1/230.

[117]Biharul-Envar, 2/58/39.

[118]Tefsirul-Qomi, 2/146.

[119]Biharul-Envar, 2/37/53.

[120]Misbahuš-Šeri’ah, 345.

[121]Munjetul-Murid, str. 141.

[122]El-Hisal, 113/91.

[123]Munjetul-Murid, str. 137.

[124]Tenbihul-Havatir, 2/21.

[125]Biharul-Envar, 75/381/45.

[126]El-Ihtidžadž, 2/512/337.

[127]El-Kafi, 1/32/1.

[128]Biharul-Envar, 1/225/17.

[129]El-Kafi, 1/48/4.

[130]Kenzul-‘Ummal, 3609.

[131]Staza rječitosti, Pismo 31.

[132]Emalije Saduk, 220/13.

[133]Biharul-Envar, 1/220/52.

[134]Kenzul-Favaid, 2/31.

[135]Emalije Saduk, 394/1.

[136]Biharul-Envar, 1/218/42.

[137]Gurerul-Hikem, 4962.

[138]Tuhaful-‘Ukul, 286.

[139]El-Mehasin, 1/358/765.

[140]Kenzul-‘Ummal, 28820.

[141]Kenzul-‘Ummal, 5881.

[142]E’alamud-Din, 301.

[143]Emalije Saduk, 27/4.

[144]Kenzul-‘Ummal, 44154.

[145]Gurerul-Hikem, 3079.

[146]El-Kafi, 8/32/5.

[147]Biharul-Envar, 2/92/20.