Svaka materijalna pojava ima poseban uzrok, koji se putem znanstvenih opita može prepoznati, pa ukoliko je uzrok neke pojave nepoznat zbog nedostatnosti instrumenata kojima se vrši opit, to se ne može smatrati argumentom nepostojanja uobičajenog uzroka za tu istu pojavu. Prema tome, nadnaravne pojave možemo prihvatiti samo kao pojave koje nastaju posredstvom nespoznatih uzroka i činilaca. Najviše što možemo priznati jeste da upućenost u njihove uzroke u vrijeme u kojem još ti uzroci nisu bili spoznati smatramo nečim što liči na nadnaravnost. Međutim, poricanje toga da se uzroci nadnaravnih djela mogu spoznati putem znanstvenih eksperimenata znači poništavanje načela uzročnosti i kao takvo je neprihvatljivo.

Odgovor je da načelo uzročnosti ne traži više od toga da se dokaže da za svako ovisno biće postoji uzrok. Međutim, to da svaki uzrok mora neophodno biti spoznat znanstvenim eksperimentima ni u kojem slučaju nije nešto što načelo uzročnosti zahtijeva. Za takvo šta ne može se naći ni argument, usljed toga što je domet znanstvenih eksperimenata ograničen na okvir prirodnih pojava i kao takvi oni posredstvom eksperimentalnih instrumenata nikada ne mogu dokazati postojanje ili nepostojanje metafizičkih pojava niti dokazati da one nisu izvor uticaja.

Što se tiče stava da se mudžize definiraju kao obaviještenost o nespoznatim uzrocima, to također nije ispravno, jer ukoliko je ta obaviještenost došla uobičajenim načinom, ne razlikuje se od ostalih uobičajenih pojava i ni u kojem slučaju ne može se smatrati nadnaravnom. Ukoliko je spomenuta obaviještenost nastala na neuobičajen način, bit će nadnaravna, i u slučaju da se dogodila posebnom dozvolom Božijom i kao argument istinitosti poslanstva, računat će se kao jedna vrsta nadnaravnosti (znanstvena nadnaravnost), poput obaviještenosti hazreti Isaa, a.s., o tome čime se određeni ljudi hrane i šta gomilaju u svojim kućama, što je bila jedna od njegovih mudžiza.[1] Međutim, mudžiza se ne može ograničiti na ovaj segment, a da se poreknu drugi njeni segmenti. Na kraju, ostaje da se zapitamo kakva je razlika između ove pojave i ostalih nadnaravnih pojava u vezi s načelom uzročnosti.


[1] Pogledati: Ali ‘Imran, 49.