1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Vjernikova ljubav prema vjerniku u ime Boga je od najvećih ogranaka vjerovanja.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Budi učen, ili onaj koji uči, ili slušalac učenih, ili ljubitelj njihov, a ne budi nešto peto pa da nastradaš!”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru: “Trebaš voljeti siromašne te voljeti da se družiš s njima!”[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Sve kako se uvećava čovjekovo vjerovanje, uvećava se i njegova ljubav prema ženi.”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o kazivanju o Havli: “O Havla, pravo muža u njegove žene je da bude u kući njegovoj, da bude ljubazna prema njemu, da ga voli i da ga brižno pazi.”[5]

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Volite djecu i prema njima budite samilosni; a kada im nešto obećate, ispunite im obećanje, jer oni samo znaju da ih vi opskrbljujete.”[6]

7. U zbirci Sahih Buharije se prenosi od Ebu Hurejrea: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je poljubio Hasana, sina hazreti Alija, a pored njega je sjedio Akre’ ibn Habis et-Temimi, koji je rekao: ‘Ja imam desetero djece i nisam poljubio nijedno od njih!’ Allahov Poslanik, s.a.v.a., ga je pogledao, a zatim rekao: ‘Onaj ko nema milosti prema drugom, neće se ni prema njemu imati milosti.’”[7]


[1].الكافي : ج 2 ص 125 ح 3.

[2].عوالياللآلي : ج 4 ص 75 ح 58.

[3].معانيالأخبار : ص 335 ح 1.

[4].الجعفريّات : ص 90.

[5].مستدركالوسائل : ج 14 ص 244 ح 16604.

[6]. الکافي: ج 6 ص 49 ح 3.

[7].صحيحالبخاري: ج 5 ص 2235 ح 5651.