Mirza Dževad Maliki Tabrizi

Poslanica o susretu sa Bogom

S perzijskog preveo: Amar Imamović

Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar 2013.

Format: A5, str. 170

ISBN 978-9958-867-16-3

on-line Poslanica o susretu sa Bogom (skraćena verzija)