(Prethodno: SRca koja se međusobno vole prizivaju Božiju milost)

Od onoga što je u vezi s ovim pitanjem i što od Allaha zastire dovu, kao i onog koji je čini, jeste i prikrivena neiskrenost prema vjernicima.

Od Poslanika, s.a.v.a., prenosi se sljedeće: “Ko zanoći a u srcu gaji neiskrenost prema bratu muslimanu, zanoćio je u Božijoj srdžbi, a isto je tako i osvanuo. On je u Božijoj srdžbi sve dok se ne pokaje i ne povrati, a ako umre u takvom stanju, nije umro u vjeri islamu!”

Skrivena pakost prema vjernicima zastire dobra djela od Allaha

Jednako kao i prethodno izneseno, skrivena pakost prema vjernicima zastire dobra djela od Allaha.

Od Imama Sadika, mir s njim, prenose se sljedeće riječi: “Allah ne prima od vjernika djelo dok god on želi zlo svom bratu vjerniku!”

Allah ne gleda u one koji mrze vjernike

Imam Ali, mir s njim, od Poslanika, s.a.v.a., prenosi da je rekao: “Najgori ljudi su oni koji mrze vjernike, i koji njihova srca mrze, zatim oni koji hodaju prenoseći tuđe riječi, kao i oni koji razdvajaju one koji se vole. U takve Allah ne gleda, i neće ih očistiti na Sudnjem danu!”[1]


[1] El-Vesail, 25/204.