Šta znači iščekivanje i pojava odnosno dolazak Imama Mehdija? Šta je smisao hadisa koji kaže: “Najvrjednije od svih dijela je iščekivanje Njegove pojave?” Neki misle da je smisao ovih riječi to da iščekujemo da se Imam Mehdi, da Allah ubrza njegovu pojavu, pojavi sa nekolicinom svojih posebnih prijatelja, tj. tristo trinaest osoba i nekolicinom običnih, da maknu sa lica Zemlje sve neprijatelje islama, da uspostave potpunu sigurnost i blagostanje, da uspostave potpunu slobodu, a potom da nam kažu: Izvolite (gospodo)!

Mi iščekujemo ovakvu pojavu i ovakav dolazak Imama Mehdija i onda kažemo da je najvrjednije djelo iščekivanje Njegove pojave!

Iščekivati Njegovu pojavu znači iščekivati da se rame uz rame ide sa Njim u rat i  zajedno sa Njim pasti kao šehid. To znači imati istinsku i stvarnu želju da se postane borac na putu Istine. Zato značenje iščekivanja nije to da kažemo: Hajde ti idi uradi sve što treba, a kada dođe vrijeme ubiranja plodova i okorištavanja onda ću ja doći, kao što su govorili Musau, a.s.

Ashabi Božijeg Poslanika, s.a.v.a., su rekli: “O Božiji Poslaniče! Mi nismo kao Musaov narod koji je, kada je došao blizu Palestine i vidio tamo grupu ratnika rekao: ‘O Musa! Mi ćemo sjesti ovdje, a ti idi sa Bogom ratujte. Očistite tamo sve, oslobodite od neprijatelja i pripremite kuće za stanovanje. Kada nam donesete vijest da nema više nikave opasnosti i da možemo ići rahat sjesti koristiti Božije blagodati i mi ćemo doći tamo!’”

Musa, a.s., im je na to rekao: “Pa šta je vaša zadaća! I vi imate zadaću da istjerate neprijatelja koji vam je zaposjeo vaše domove.”

Prijatelji Božijeg Poslanika, s.a.v.a., poput Mikdada su rekli: “O Božiji Poslaniče mi nećemo reći ono što su rekli Beni Izraelćani. Mi kažemo: O Božiji Poslaniče! Ako nam narediš da se bacimo u more, bacit ćemo se, ako kažeš da se bacimo u vatru, bacit ćemo se.”

Biti u stanju iščekivanja znači da zbilja u našim namjerama postoji težnja da rame uz rame sa Imamom Mehdijem, da Allah ubrza njegov dolazak, i bivajući na službi Njemu uredimo i popravimo svijet.