Već smo ukazali na činjenicu da je mudrost brojnosti poslanika i njihovog neprekinutog dolaska u tome što, s jedne strane, u prethodnim vremenima nije bilo moguće da se posredstvom samo jednog poslanika dostavi Božija poruka na svim tačkama svijeta i svim narodima i ummetima. S druge strane, iskrivljavanje i izmjene koje su vremenom nastale pod uticajem neznalačkih i zlonamjernih uplitanja pojedinaca i skupina stvorile su potrebu da se Božanska učenja ispravljaju posredstvom drugog poslanika.

Na temelju toga, onda kada misiju širenja Božije poslanice može ostvariti jedan poslanik uz pomoć prijatelja i nasljednika, kada propisi i zakoni jednog šerijata pružaju odgovor na trenutne i buduće potrebe društva, ako se u tom šerijatu unaprijed daju rješenja za novonastale prilike, te ako postoji neko ko jamči opstanak i sačuvanost od izmjene, u tom slučaju nema potrebe za dolaskom drugog poslanika.

Međutim, čovjekovo obično znanje nema snagu da precizno spozna takve uvjete, već Uzvišeni Allah Svojim bezgraničnim znanjem zna vrijeme kada će se ostvariti ti uvjeti i On je Taj Koji može proglasiti okončanje vjerovjesništva, kao što je to i učinio u posljednjoj nebeskoj knjizi.

Svakako, okončanje vjerovjesništva ne znači da Gospodar prestaje upućivati Svoje robove.

Odgovor na jedan prigovor

Iz prethodnih objašnjenja postalo je jasno da je tajna okončanja vjerovjesništva u tome što je Poslanik islama mogao preko svojih pomagača i nasljednika dostaviti poslanicu širom svijeta. Nakon toga, potvrđena je i osigurana očuvanost nebeske knjige od bilo kakve vrste iskrivljenja, i na kraju, vjera islam ima moć odgovoriti na potrebe čovječanstva sve do kraja Ovog svijeta.

Međutim, moguće je da se neko u vezi s posljednjom činjenicom pojavi sa sljedećom nedoumicom: Na isti način kako je u prošlosti usložnjavanjem društvenih odnosa stvorena potreba za postavljanjem novih propisa ili za promjenom postojećih, zbog čega je dolazio novi poslanik, isto tako su se i nakon Poslanika islama desile ogromne promjene, društveni odnosi postali su složeniji, pa kako to da takve promjene ne iziskuju novi šerijat?

Odgovor: Upravo kao što smo ukazali, određivanje promjena koje iziskuju izmjenu temeljnih zakona nije u nadležnosti običnih ljudi. Mi svojim znanjem ne obuhvatamo uzroke ni mudrosti propisa i zakona, već preko argumenata o vječnosti islama i toga što je Poslanik islama, s.a.v.a., posljednji vjerovjesnik dolazimo do otkrića da neće biti potrebe za promjenom temeljnih zakona islama.

Svakako, ne niječemo nastanak određenog broja novih društvenih pojava koje iziskuju propisivanje novih odredbi, ali u islamskom Šerijatu za donošenje takvih pojedinačnih propisa unaprijed su utvrđena pravila na osnovu kojih stručni autoriteti mogu donositi potrebne zakone, koji će preći u fazu izvršenja. Opširna pojašnjenja u vezi s ovom temom treba potražiti u islamskom pravu u poglavlju o ovlastima islamske vlasti

Više na temu o filozofiji okončanja vjerovjesništva možete vidjeti na ovom linku.