Allame Tabatabai

TEFSIR EL-MIZAN, Božije namjesništvo hazreti Adema i njegov izgon iz Dženneta

Fondacija “Baština duhovnosti”

Mostar 2012.

S perzijskog preveo Amar Imamović

Biblioteka Islamski nauk

Format A5 str. 97.

ISBN 978-9958-867-12-5

online čitanje

Sadržaj:

30-­33. AJETI SURE BEKARE

Tumačenje

Pitanje meleka upućeno Gospodaru u vezi s čovjekovim namjesništvom

Općenitost čovjekova namjesništva i to da se pod namjesništvom u ajetu misli na Božije namjesništvo

Meleci nisu dostojni Božijeg namjesništva

Znanje o imenima je znanje o imenovanim stvarima, a to su izvanjske zbilje koje imaju znanje i život

Vrijedna zapažanja u vezi riječi imena koja se spominje u ajetu

Iblis je i prije stvaranja hazreti Adema bio nevjernik

Predaje

34. AJET SURE BEKARE

Dva značenja u vezi s ajetom Ja znam ono što krijete!

Propis sedžde nečemu drugom pored Boga

Sedžda po svojoj biti nije ibadet

Predaje

35­-39. AJETI SURE BEKARE

Tumačenje

Slučajevi u Kur'anu gdje se spominje hazreti Ademov Džennet

Osnovna namjera kod stvaranja hazreti Adema njegovo je nastanjivanje na Zemlji

Razlog izgona iz Dženneta

Značenje Božijeg zavjeta i obaveze koju je preuzeo hazreti Adem

Posljedica posvećivanja pažnje ka zavjetu Božijem

Posljedica nemara spram Božijeg zavjeta

Značenje riječi regeda i zalimin u ajetu

Božija zabrana približavanju drvetu bila dobronamjernog karaktera, a ne obavezno provodivog

Hazreti Adem i njegova žena vidjeli su Iblisa baš kao i svi vjerovjesnici

Potomstvo Ademovo s hazreti Ademom dijeli istu sudbinu po ovom propisu

Nastanjivanje hazreti Adema i njegova žene u Džennet i njihov izgon iz njega primjer je koji otjelovljuje čovjekovo stanje

Tevba roba dešava se između dvije Božije “tevbe” Hazreti Ademova tevba i njegov pada iz Dženneta na Zemlju u položaju je otvaranja vrata čovjekove upute i njegova stupanja na stazu savršenstva

Prva Božija zapovjed kod propisivanja šerijata za hazreti Adema i njegovo potomstvo

Zar vjerovjesnik čini grijeh?

Prekršenje zabrane savjetodavnog karaktera nije grijeh

Značenje hazreti Ademove nepravde, neposluha i zablude

115-­126. AJETA SURE TÂ HÂ

Tumačenje

Predaje