Faze Alijevog, mir neka je na nj, života

Budući da je Zapovjednik vjernika rođen deset godina prije početka objave Poslaniku, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, da je u svim bitnim zbivanjima iz historije islama uvijek bio pored Poslanika, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, te da je živio još trideset godina nakon Poslanikove smrti, njegov život, koji je trajao 63 godine, možemo podijeliti u sljedeće faze:

1. od rođenja do početka Objave Poslaniku islama;

2. od početka Objave do Poslanikove hidžre u Medinu;

3. od Hidžre do smrti Poslanika islama;

4. od smrti Poslanika islama do početka Alijevog hilafeta;

5. period hilafeta ovog velikana.