Njegova majka je kćerka Imama Hasana Mudžtebe, mir neka je na nj, Ummi Abdullah, te je on tako prvi koji je i po ocu i po majci pripadao potomstvu Fatime i Alija.

Imama Bakir umro je 114. hidžretske godine u Medini, i sahranjen je na poznatom groblju Bakija pored svog oca i djeda. Njegov imamat trajao je sedamnaest godina.

Halife Imamovi savremenici

Tokom svog imamata peti Imam je bio savremenik sljedećim halifama:

– Velid ibn Abdul-Melik (86-96. h.g.);

– Sulejman ibn Abdul-Melik (96-99. h.g.);

– Omer ibn Abdul-Aziz (99-101. h.g.);

– Jezid ibn Abdul-Melik (101-105. h.g.);

– Hišam ibn Abdul-Melik (105-125. h.g.).