Halife Imamovi savremenici

Od 148. h.g., odnosno od šehadeta Imama Sadika, mir neka je na nj, počinje period imameta hazreti Kazima. Tokom tog perioda Imam je bio savremenik sa sljedećim halifama:

1. Mensur Devaneki (136-158. h.g.);

2. Muhammed poznat kao Mehdi (158-169. h.g.);

3. Hadi (169-170. h.g.);

   4. Harun (170-193. h.g.).