Kratak osvrt na biografiju Imama Ride, mir neka je na nj!

Hazreti Ali ibn Musa Ar-Rida, mir neka je na nj rođen je 11. zil-kadea 148. godine po Hidžri. Njegova majka bila je vrla žena po imenu Tuktem, koju je, nakon njegovog rođenja, Imam Kazim, mir neka je na nj, nazvao Tahira.

Bio je znan i kao Ebul-Hasan, a nadimak mu bijaše Rida. Nakon šehadeta svog uvaženog oca u bagdadskoj tamnici (183. h.g.), u dobi od 35 godina preuzeo je dužnost imamata i vođstvo u ummetu.

Halife Imamovi savremenici

Imamat hazreti Ride trajao je dvadeset godina. Deset godina tog perioda poklapa se s vlašću Haruna Rešida, pet godina bio je savremenik hilafeta Muhammeda Amina, a posljednjih pet godina njegovog imamata poklapaju se s hilafetom Abdullaha Memuna.

Do početka Memunovog halifata Imam je živio u svom rodnom mjestu – Medini, a onda je Memun pozvao Imama u Horasan, gdje je Imam, mir neka je na nj, naposljetku, u mjesecu seferu 203. h.g., dosegao šehadet (u dobio od 55 godina), i gdje je i sahranjen.